ಇಲ್ಲಿ ನೀ ನಿವಾಸ ಮಾಡಿರುವುದೇನೋ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಿತ್ರ / ಧ್ವನಿಸುರುಳಿ:ಕಂಡೇನು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ
ಸಂಗೀತ:ಮಹೇಶ್ ಮಹದೇವ್
ಗಾಯನ:ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯ
ಬಿಡುಗಡೆ ವರ್ಷ: ಪಿ.ಎಂ.ಆಡಿಯೋಸ್
ರಾಗ:ಪೀಲು
ಶ್ರುತಿ:ಬಿ
ತಾಳ: ೬/೮
ಲಯ:~ ೯೨ ಬಿಪಿಎಂ


ಪಲ್ಲವಿ:
ಇಲ್ಲಿ ನೀ ನಿವಾಸ ಮಾಡಿರುವುದೇನೂ
ಇಲ್ಲಿ ನೀ ನಿವಾಸ ಮಾಡಿರುವುದೇನೂ
ದೇಶಾಧಿಕಾಪತಿಯೇ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ
ದೇಶಾಧಿಕಾಪತಿಯೇ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ
ಇಲ್ಲಿ ನೀ ನಿವಾಸ ಮಾಡಿರುವುದೇನೂ

ಚರಣ ೧
ಪ್ರಳಯಾಬ್ಧಿ ಜಲತುಂಬಿದಾಗ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದೆ
ವಾರಿಧಿಯಮೇಲೆ ವಟಪತ್ರ ಶಯನಮಾಡಿ
ಪ್ರಳಯಾಬ್ಧಿ ಜಲತುಂಬಿದಾಗ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದೆ
ವಾರಿಧಿಯಮೇಲೆ ವಟಪತ್ರ ಶಯನಮಾಡಿ
ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿರುವುದೆಂದು
ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿರುವುದೆಂದು
ಜಲವಷ್ಟು ತೆಗೆದು ಜನರ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಬಂದ್ಯೋ
ಜಲವಷ್ಟು ತೆಗೆದು ಜನರ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಬಂದ್ಯೋ
ಇಲ್ಲಿ ನೀ ನಿವಾಸ ಮಾಡಿರುವುದೇನೂ
ದೇಶಾಧಿಕಾಪತಿಯೇ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ
ಇಲ್ಲಿ ನೀ ನಿವಾಸ ಮಾಡಿರುವುದೇನೂ


ಚರಣ ೨
ನರಸಿಂಹ ನಾನೆಂದು-ನರಮೃಗಕೃತಿ ತಾಳಿ
ರಕ್ಕಸನ ಸೀಳಿ ರೌಧ್ರವ ಮಾಡಲು
ನರಸಿಂಹ ನಾನೆಂದು-ನರಮೃಗಕೃತಿ ತಾಳಿ
ರಕ್ಕಸನ ಸೀಳಿ ರೌಧ್ರವ ಮಾಡಲು
ಸಿರಿದೇವಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ - ಸುರಸಿದ್ಧ ಮುನಿಜನರು
ಸಿರಿದೇವಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ - ಸುರಸಿದ್ಧ ಮುನಿಜನರು
ಉಗ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ವಂಧಿಸಿದಾಗ ಬಂದ್ಯೋ
ಉಗ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ವಂಧಿಸಿದಾಗ ಬಂದ್ಯೋ
ಇಲ್ಲಿ ನೀ ನಿವಾಸ ಮಾಡಿರುವುದೇನೂ
ದೇಶಾಧಿಕಾಪತಿಯೇ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ
ಇಲ್ಲಿ ನೀ ನಿವಾಸ ಮಾಡಿರುವುದೇನೂ


ಚರಣ ೩
ಕರಿಗಮನ ಕೈವರದ -ಪುರವಾಸನೆ
ಮೌನದಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು - ಕಾಲವಿರಲು
ಕರಿಗಮನ ಕೈವರದ -ಪುರವಾಸನೆ
ಮೌನದಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು - ಕಾಲವಿರಲು
ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸುವ - ಭಕ್ತರನು ನಾಕಾಣೆ
ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸುವ - ಭಕ್ತರನು ನಾಕಾಣೆ
ಅಮರ ನಾರೇಯಣ - ಹರಿ ಯೆನ್ನ ಸಲಹೊ
ಅಮರ ನಾರೇಯಣ - ಹರಿ ಯೆನ್ನ ಸಲಹೊ
ಇಲ್ಲಿ ನೀ ನಿವಾಸ ಮಾಡಿರುವುದೇನೂ
ದೇಶಾಧಿಕಾಪತಿಯೇ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ
ಇಲ್ಲಿ ನೀ ನಿವಾಸ ಮಾಡಿರುವುದೇನೂ

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ