ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ - ಪ್ರೀತಿ ಏಕೆ ಭೂಮಿಮೇಲಿದೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಿತ್ರ: ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ವಿ.ನಾಗೆಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ಸಂಗೀತ: ಆರ್.ಪಿ. ಪಟ್ನಾಯಕ್
ಗಾಯನ: ಆರ್.ಪಿ. ಪಟ್ನಾಯಕ್, ಉಷಾ


ಪ್ರೀತಿ ಏಕೆ ಭೂಮಿಮೇಲಿದೇ?
ಬೇರೆ ಎಲ್ಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದೇ

ನನ್ನೆ ಏಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ?
ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ

ಪ್ರೀತಿಸಲೂ ಕಾರಣವಹೇಳುವೆಯಾ

ಪ್ರೀತಿಸಲು ಕಾರಣವೆ ಈ ಹೃದಯ
ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಗಾಳಿ ಹಾಗೆ ಹಿಡಿಯಲು ಆಗದು ಅನುಭವ ತರುವುದು

ಪ್ರೀತಿ ಏಕೆ ಭೂಮಿಮೇಲಿದೆ?
ಬೇರೆ ಎಲ್ಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ

ನಾನೀದಿನ ಏನಾದೆನೂ? ನಾನೀಗಲೇ ಅವಳಾದೆನು

ನಾನೇತಕೆ ನೀರಾದೆನೂ? ಅವನಿಂದಲೇ ಹೇಗಾದೆನು

ಕಾಣಿಸದು.. ಕೂಗಿದರು ಕೇಳಿಸದು
ಮಾತಿರದು ಮೌನವಿದು ಪ್ರೇಮಾ

ಪ್ರೀತಿ ಏಕೆ ಭೂಮಿಮೇಲಿದೇ?
ಬೇರೆ ಎಲ್ಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದೇ

ನೀ ನನ್ನಲೆ ಬೆರೆತಂತಿದೆ
ಈ ಲೋಕವೇ ನಿಂತಂತಿದೆ

ಈ ಅನಿಸಿಕೆ ನನಗೂ ಇದೆ
ಈ ಕಂಪನ ಹೋಸದಾಗಿದೆ!

ವೇದವಿದು ಓದಿದರು ಮುಗಿಯದಿದು

ಜೀವವಿದು ಸಾವಿರದ ಪ್ರೇಮಾ!

ಪ್ರೀತಿ ಏಕೆ ಭೂಮಿಮೇಲಿದೇ?
ಬೇರೆ ಎಲ್ಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದೇ

ನನ್ನೆ ಏಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ?
ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ

ಪ್ರೀತಿಸಲೂ ಕಾರಣವಹೇಳುವೆಯಾ
ಪ್ರೀತಿಸಲು ಕಾರಣವೆ ಈ ಹೃದಯಾ
ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಗಾಳಿ ಹಾಗೆ ಹಿಡಿಯಲು ಆಗದು ಅನುಭವ ತರುವುದು
ಅ ಅ ಅ ಅ ಅ ಆ

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ