ಎಕ್ಸ್‌‍ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ನಿನ್ ಕನಸಲ್ ಬರ್ತೀನ್ ಸಾರಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಿತ್ರ: ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ವಿ. ನಾಗೆಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ಸಂಗೀತ: ಆರ್.ಪಿ. ಪಟ್ನಾಯಕ್
ಗಾಯನ: ಟಿಪ್ಪು, ನಂದಿತ


Sorry!... Sorry!

ನಿನ್ ಕನ್ಸಲ್ ಬರ್ತಿನ್ sorry
ನಾನ್ ಮಲಗೊದಿಲ್ಲ sorry!
ನೀನ್ ಕೆಲಿದ್ ಕೊದ್ತಿನ್ sorry
ನಾನ್ ಕೆಲೊದಿಲ್ಲ sorry!

ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ಪೊಲಿ-ಪೊರ ಅಲ್ವೆ ಅಲ್ಲ ರೀ
Sorry sorry sorry sorry sorry! ... sorry!

ನಿನ್ ಕನ್ಸಲ್ ಬರ್ತಿನ್ sorry
ನಾನ್ ಮಲಗೊದಿಲ್ಲ sorry!
ನೀನ್ ಕೆಲಿದ್ ಕೊದ್ತಿನ್ sorry

ನಾನ್ ಕೆಲೊದಿಲ್ಲ sorry!

ಏಳುವಾ ವೇಳೆಗೆ coffee ಗೆ sugar ಆಗುವೆ
ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ coffee ಯ ನಾ ಕುಡಿಯುವೆ!

ನೀನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊಅಪು ನಾನೆ ಕಣೆ
ನನ್ನ ಸೋಕಿ ದಾರಿ ಬಿದ್ರೆ ಅದಕೆ ನೀನು ಹೊಣೆ!

ಸಾರೆ ನೆರಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ನಾನೆ ಕನ್ನಡಿಯೆ
ಕದ್ದು ನೋಡೊ ಗೊತ್ತಗೋದ್ರೆ ನೀನು ಪುಡಿ ಪುಡಿಯೆ!

ಬಿಡೇ worry ಡವ್ವೇ!

Sorry... sorry

ನಿನ್ ಕನ್ಸಲ್ ಬರ್ತಿನ್ sorry

ನಾನ್ ಮಲಗೊದಿಲ್ಲ sorry!
ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ sorry
ನಾನ್ ಕೇಳೊದಿಲ್ಲ sorry!

ತುಂತುರೂ ಮಳೆಯಲಿ ನೆನಸದೆ ಕೊಡೆಯಾಗುವೆ
ಕೊಡೆಯನು ಹಿಡಿಯಲು ಹುಡುಗರ ಕ್ಯು ಇಲ್ಲವೆ
ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳೊ ನೆಪದಲ್ ಬರ್ತಿನೀ

ಚಿಲ್ಲ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂದುಕ್ ಹೋಗೊ ಪೊರ್ಖಿ ಅಂತಿನಿ!

Daily ಪ್ರೀತಿ ಪಾಟ ಮಾಡೊ Lecturer ಆಗ್ತಿನಿ..
ನಿನ್ನ ಕ್ಲ್ಯಾಸು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು pictureg ಹೊಗ್ತಿನಿ

ಬಿಡೇ worry ಡವ್ವೇ!

Sorry... sorry...

ನಿನ್ ಕನ್ಸಲ್ ಬರ್ತಿನ್ sorry
ನಾನ್ ಮಲಗೋದಿಲ್ಲಾ sorry!
ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ sorry
ನಾನ್ ಕೇಳೊದಿಲ್ಲ sorry!

ಎಲ್ಲಾರ ಹಾಗೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ಪೊಲಿ-ಪೋರ ಅಲ್ವೆ ಅಲ್ಲಾ ರೀ...

Sorry sorry sorry sorry sorry! Sorry!

Sorry!

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ