ಗುಣವಂತ - ಕೊಳ್ಳೆ ನನ್ನ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಿತ್ರ: ಗುಣವಂತ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಹಂಸಲೇಖ
ಸಂಗೀತ: ಹಂಸಲೇಖ
ಗಾಯನ: ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ಚಿತ್ರ ಕೆ.


ಕೊಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸಹಿಯ |೨|
ಸುವ್ವಿ ಸುವ್ವಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರೀತಿ ಚೆನ್ನ
ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತ್ಸು ನನ್ನ
ಪ್ರೀತ್ಸು ನನ್ನ!

ಕೊಳ್ಳೊ ನನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸಹಿಯ |೨|
ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಪ್ರೀತಿ ಚೆನ್ನ
ಸುವ್ವಿ ಸುವ್ವಿ ಸುವ್ವಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತ್ಸು ನನ್ನ
ಪ್ರೀತ್ಸು ನನ್ನ!

ಹೃದಯ ಎತ್ತಿಟ್ಟು, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ನೀಡಿದ ಮುತ್ತಿದು
ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಮಾಣ, ಕನಸುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ..

ಹೆಣ್ಣು ತಾ ಮೆಚ್ಚೊ ತವರನ್ನೆ ಮರೆಸುವ ಮುತ್ತಿದು
ಆಸೆ, ಅಭಿಮಾನ, ಹೊಸ ಜಗವೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ..

ಹುಡುಗಿ..
ಹೇಳೊ..
ಹುಡುಗಿ..
ಕೇಳೊ..
ಒಂದೆ ಸಮವಿರಲಿ.. ನಿನ್ನ
ಪ್ರೀತಿ
ನನ್ನ ..
ಪ್ರೀತಿ.. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕು!

ಕೊಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸಹಿಯ |೨|
ಸುವ್ವಿ ಸುವ್ವಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರೀತಿ ಚೆನ್ನ
ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತ್ಸು ನನ್ನ
ಪ್ರೀತ್ಸು ನನ್ನ!

ಜಾರಿ ಹೋದೆನು ಜೋಪಾನ ಕಣ್ಣಲಿ ಇದ್ದರೆ
ಎದೆಯ ಒಳಗಿರಿಸು ನಿನ್ನಳುವ ತಡೆಯುವೆ!

ನಿನ್ನ ನಾ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತಿದ್ದೆ
ಆದರೆ.. ಸುಳ್ಳದು
ನನ್ನೆ ನಾನೀಗ ಕಳಕೊಂಡೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ..

ಹುಡುಗಾ..
ಹೇಳೆ..
ಹುಡುಗಾ..
ಕೇಳೇ..
ಎಲ್ಲಾ ಗಾಯಕ್ಕು.. ಪ್ರೀತಿ
ಮದ್ದು..
ಮದ್ದೆ..
ಪ್ರೀತಿ.. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕು!

ಕೊಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸಹಿಯ
ಕೊಳ್ಳೊ ನನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸಹಿಯ
ಸುವ್ವಿ ಸುವ್ವಿ .. ಸಾಯಂಕಾಲ.. ಪ್ರೀತಿ ಚೆನ್ನ
ಟುವ್ವಿ ಟುವ್ವಿ .. ಟುವ್ವಿ ಅಂತ.. ಪ್ರೀತ್ಸು ನನ್ನ
ಪ್ರೀತ್ಸು ನನ್ನ!


ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ