ಜನುಮ ಜನುಮದ ಅನುಭಂದ - ಯಾವ ಶಿಲ್ಪಿ?

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು

ಚಿತ್ರ: ಜನುಮ ಜನುಮದ ಅನುಭಂದ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ|ಉದಯಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತ: ಇಳಯರಾಜ
ಗಾಯನ: ಎಸ್.ಪಿ.ಬಿ, ಎಸ್.ಜಾನಕಿ


ಪ ಪ ಪ ಪ ಪ ಪಾ..
ಯಾವ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಂಡ ಕನಸೋ ನೀನು?
ಯಾವ ಕವಿಯ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ನೀನು?

ಇಂಥ ಅಂದವನ್ನು
ಏ ಏ ಏ ಏ!
ಎಂದು ಕಾಣೆ ನಾನು |೨|
ಇನ್ನು ಎಂದು ಬಿಡೆನು ನಿನ್ನನು

ಪ ಪ ಪ ಪ ಪ ಪಾ..
ಯಾವ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಂಡ ಕನಸೋ ನೀನು?

ನನಗಾಗಿ ಬಂತು ತಾವರೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ
ಅರೆ ರೆ ರೆ ರೆ!
ಸೊಗಸಾದ ಜೋಡಿ ನೈದಿಲೆ ಕಣ್ಣಾಗಿ
ಅರೆ ರೆ ರೆ ರೆ!
ನಡೆಯು.. ಸೊಗಸು, ನುಡಿಯು.. ಸೊಗಸು
ಬಯಕೆ ತುಂಬಿದೆ.. ಮನವ ಸೇರಿದೆ

ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸೋತೆ
ಪ ಪ ಪ ಪ ಪಾ.. ಅ ಅ ಅ ಆ ಅ ಅ ಅ ಆ
ಪ ಪ ಪ ಪ ಪಾ ..
ನೂರು ಜನ್ಮ ಬಂದರೆನು ನನಗೆ
ನೀನೆ ನನ್ನ ಬಾಳ ಗೆಳೆಯ ಕೊನೆಗೆ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು
ಏ ಏ ಏ!
ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಾನು
ದೇವರಾಣೆ ನಂಬು ನನ್ನನೂ

ಆ..
ನಿನ್ನಂದ ನಲ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಶಶಿಯಂತೆ
ಅರ ರ ರ ರ!
ನೀನಾಡೊ ಮಾತು ಜೇನಿನ ಸವಿಎಂತೆ
ಅರ ರ ರ ರ!
ಒಲವ.. ಸುರಿವ, ನಿನ್ನಾ.. ನುಡಿಗೆ
ಕರಗಿ ಹೋದೆನು.. ಒಲಿದು ಬಂದೆನು

ಸಾಕು ಇನ್ನು ನನಗೆ ನಲ್ಲೆ
ಪ ಪ ಪ ಪ ಪಾ.. ಅ ಅ ಅ ಆ ಅ ಅ ಅ ಆ
ಪ ಪ ಪ ಪ ಪಾ..
ಯಾವ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಂಡ ಕನಸೊ ನೀನು?
ಯಾವ ಕವಿಯ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ನೀನು?

ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು
ಏ ಏ ಏ!
ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಾನು |೨|
ದೇವರಾಣೆ ನಂಬು ನನ್ನನೂ

ಪ ಪ ಪ ಪ ಪಾ..
ಯಾವ ಶಿಲ್ಪಿ? |೩|

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ