ಪುಟ:ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ - ಭಾಗ ೨.djvu/೨೧೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


206 ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ-೪ ನೆಯ ಭಾಗ ವೃದ್ಧ ಸುವಾಸಿನಿಯರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಗಣಿಯ ವಿನಾಯಕಗಳನ್ನು ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಾ ಕ್ಷತೆಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಆ ಹೋಳುಗಳನ್ನೂ ಬಾಳೇ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೂ ಎಲೆಯಡಿಕೆಗಳನ್ನೂ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಕೈಮುಗಿದು ನಿಂತು ಕೊಂಡು--ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಷ್ಣು ಕುಲತಿಮಿರಭಾಸ್ಕರನೇ, ವಿಘಾಂಭೋಧಿಕುಂಭಸಂಭವನೇ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಷೇಕಮಹೋತ್ಸವವು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ತೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತೆ ದಯೆಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇ ಕೆಂದು ಬಹು ವಿಧವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಭಯಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಬಲಗೊಂಡು ಪೊಡಮಟ್ಟು ಎದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಒನಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಸುವ್ಯೂಹಾಡು ಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ ಅರಿಸಿನವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಆ ಬಳಿಕ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಗೋಧಿಯ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ಬೀಸಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮುಕ್ಕೆ ದೆಯರು ಸೀತಾರಾಮರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿರುವ ಪರಿ ಮಳ ತೈಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಸೀತೆಗೊಬ್ಬಳು ರಾಮನಿಗೊಬ್ಬಳು ಒತ್ತಿ ಮಂಗ ಳಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ ಆರತಿಗಳನ್ನೆತ್ತಿದರು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟಾ೦ತರ೦ಗಳಾದ ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಿಯು ಅರಿಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಅಕ್ಷತೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ತಾಂಬೂಲ ಇವು ಮೊದಲಾದುವುಗ ಳಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಆ ಮುತ್ತೆ ದೆಯರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತರುವಾಯ ಅವೈರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು-ಸೀತಾರಾಮರಿಗೆ ಮಂಗಳಮನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಆ ಕೂಡಲೆ ವೃದ್ದೆ ಯರೂ ಜಾಣೆಯರೂ ಆದ ಅವೈರುಗಳು ಬಂದು ಸೀತಾರಾಮರನ್ನು ಮಜ್ಜನದ ಮನೆಗೆ ಬಿಜಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶುದ್ದ ಸ್ಪಟಿಕ ಶಿಲಾನಿರ್ಮಿತವಾದ ಬಚ್ಚಲಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತಶಿಲಾಕಲ್ಪಿತಗಳಾದ ಕಾಲ್ಕಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ನವರತ್ನ ಖಚಿತಗಳಾದ ಹೊಂಗರಗಗಳಿಂದ ಬಲು ಬಿಸಿಯ ಬಲು ತಣ ಆಗದಿರುವ ಪರಿಮಳೋದಕವನ್ನು ಎರೆದು ಅರಿಸಿನವೇ ಮೊದಲಾದ ಅ೦ಗರಾಗಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದಿವ್ಯ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮೈಯೊರಿಸಿ ರಾಮನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರಗಳನ್ನು ಡಿಸಿ ಹೊದಿಸಿ ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲ ಕೇಯರ ಕಟಕ ಮುದ್ರಿಕಾ ಹಾರಾದಿ ವಿವಿಧಾಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಗಂಧ ಮಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಜಾರದಲ್ಲಿ ನವರತ್ನ ಖಚಿತ ವಾದ ಸುವರ್ಣದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಮಾತೃ ವಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಸದೃಶವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಜಾಣೆಯು ಸೀತಾದೇವಿಯ ರೂಪಲಾವಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಲೆದೂಗಿದವಳಾಗಿ--ಎಲೈ ಅಕ್ಕಂದಿರಾ, ಲೋಕದ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆಭರ ಣಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ ಆ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಚಲುವಿಕೆಯುಂಟಾಗುವುದು, ಈ ಮಹಾ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಈಕೆಯ ಅನನ್ಯಸಾಧಾರಣ ರೂಪಲಾವಣ್ಯಗಳಿಂದ ಆ ತೊಡವು