ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪುಟ.djvu/೪೪೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಶತಮಾನ] ಬಸವಲಿಂಗ, 358

       ಶಿವದಾಸಮ್ಮನವರೆಗೆ ಪುರಾತನರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ  
       ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ
                  
                       ಸಮುದ್ರ  
           
     ಉಮೆವರನ ಮಸ್ತಕದೊಳನವರತ ನೆಲಸಿರ್ಪ |        
     ಹಿಮಕರನು  ತನ್ನ  ತನುಜನು  ವಿಶ್ವವಅರಿಯಲ್ಕೇ |            
     ರಮೆ ಕುವರಿ ರಾಜಿನಾಂಬಕನೆನ್ನ ಸುತೆಯಾಣ್ಮ​ನವರಮರುಮುನಿದನುಜರ ||  
     ಕ್ರಮಗೆಡಿಸಿ ಕಂಜಬಾಣಗಳಿಂದ ವಿರಹದಲಿ |            
     ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿ ಭಂಗಬಡಿಸುವ ಮಾರ ಮೊಮ್ಮಗನು | 
     ನಮಗಿಂದಲಧಿಕರಾರೆಂದು ಗಹಗಹಿಸುತ್ತ ಶರಧಿ ಸಲೆ ನಲಿಯುತಿಹುದು ||
        
               ಸೋಮಲಾಂಬಿಕೆಯ ಪುತ್ರಾವೇಕ್ಷೇ. 
    ಹಸುಗಱುವ ಮಱಿಸಿ ಕರೆದೆನೊ ಪಾಲುಬೆಣ್ಣೆಯನು |   
    ಶಿಶುಬಾಲರಿಗೆ ಬೇಡಲಿಲ್ಲೆಂದು ಕಳುಹಿದೆನೊ |         
    ಅಸಮಕ್ಷದೈವವನು ಭಜಿಸಲೊಲ್ಲದೆ ನುಗ್ಗು ನುಸಿಗಳಿಗೆ ಶಿರಮಣಿದೆನೋ ||  
    ಅಸನವೆಸನಕೆ ಹರಿದು ಕುದಿಯುತಿರ್ದೆನೊ ಮುನ್ನ |   
    ಹಸಿದೆನೆಂಬವರಿಗನ್ನವ ನೀಡದಾದೆನೋ |           
    ಪಸುಗ್ರಾಸವನ್ನು ಕಳೆದ ಪಾತಕಿಯು ತಾನೆಂದು ಬೆಸಸಿದಳು ರಮಣನೊಡನೆ ||
               
                        ರಾತ್ರಿ  
   ರಮಣನಗಲಿದನೆಂದು ರೋದನಿಸಿ ಮುಖ ಬಳಲಿ |             
   ಕಮಲ ನೆಱೇ ನೊಂದು ಜೀವಿಸಲಾಳಾದಂತಿಹುವು  |         
   ಕುಮುದಿನಿಯು ಹಾಸ್ಯಗೈಯುತ್ತ ಗಹಗಹಿಸುತ್ತ ವಿಕಸನವನೈದುತಿಹುವು ||  
   ಹಿಮಕರನು ರಾತ್ರಿವನಿತೆಯ ಮದುವೆಯಾಗೆ ತ |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

     1 ಬಸವ, ಚೆನ್ನ ಬಸವ, ಅಲ್ಲಮ, ಸಿದ್ದರಾಮ, ಮಡಿವಳವಾಚ, ಸೊಡ್ಡ ಳ 
 ಬಾಳ, ಮರುಳುಶಂಕರ, ಬೊಂಬಿದೇವ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ರೇವಣಾರ್ಯ, ಮಾದಯ್ಯ, ಮಾ 
 ರಯ್ಯ, ಮಾಯಿದೇವ, ನಾಗಾಂಬಿಕೆ, ಮಹದೇವಿ, ನಿಜದೇವಿ, ತಿಲಕನ್ಯೆ, ಜಗದವ್ವೆ, 
 ವೀರಚೋಳವ್ವ, ಸುಗ್ಗಲದೆವಿ, ಚಂಗುಳಿವೀರಸಂಗವ್ವೇ, ಶಿವದೇವಿ, ಲಿಂಗಮ್ಮ, ಅಕ್ಕಮ್ಮ, ಶಿವದಾಸಮ್ಮ.