ಪುಟ:ಚಿಕದೇವರಾಜ ವಿಜಯಂ.djvu/೧೧೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೫೦) ಚಿಕದೇವರಾಜ ವಿಜಯಂ ೧೭ ••••••- * - * * *Ananth subray(Bot) (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೩೩, ೧೮ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೮ (UTC) •.. - • •, - -

  • * *

ಪೊಸಯಿಸಿ ಚೊಕ್ಕನುರ್ಕಿ ಭಯವರರ ಕೂರರ ಸೂರರೋನಂ | ದುನಿರೋಳ ಬಂದನಂದು ಕಡೆಯೊಳೆ ಗಡಿಯೊಳ ಪಡಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬಿನಂ ||೩೩ ವ! ಇಂತೀರೋಡುಗೋಂಟೆಯ ಸನಿಹದ ದಿಂಟೆಯೊಳೆ ॥೩೪ ಉರ್ಕಾwಳೆಂದು ಲಕ್ಕಂ | ಸರ್ಕಾನೆಗಳೂಂದು ನೂಯಿ ಸಲುಗುದುರೆಗ೪೦ | ಸಿರ್ಕದ ಬಲಮುಂ ಬಲಿಯಿಸಿ | ಸೊರ್ಕಿನಾಕ್ಕಲಿಂಗನಂದು ತೆಲುಂಗಂ \೩೫ ವ| ಮತ್ತ° ೩೬ ನಿಂತವರೆಲ್ಲರದನ | ರಂ ತನ್ನವರಾಳರೆಂಬ ಬಿಂಕಗೊಳೆ ಅಳೆಯು || ತುಂ ತಿರೆಯಲ್ಲಂ ತಿರುಗುವ | ನಂ ತಾಂ ತಿ ರಂಗರಾಯನಂ ಕರೆತಂದಂji ೩೬ ಕೆಂಜೆಯ ದೊರೆ ವೆರೋಜಿಯು | ಮಂ ಜಗದೊಳೆ ತನಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲೆಂಬಾರ್ಸಿo | ತಂಜಾವೂರಂ ಮಧುರೆಯ | ನಂದರ ದಾಮರ್ಲದೊರೆಯುವಂ ಬೆಳಸಿ-೦ [೩v ಸಾಕೆನಿಸಿ ಗೋಲಕೊಂಡೆಗೆ | ಭಿಕರವಾಗಿ:ರ್ತ ವಿಜಯಪುರಕೆಳೆಯೊಳಿ ತಾಂ | ಡಾಕಿಂಗೆ ವಂದು ನೆಗಟ್ಟ ತು | ಪಾಕದವರಿ ಮೊದಲೆನಿಪ್ಪರಂ ನೆರೆಯಿಸಿದಂ ||ರ್೩ ವ! ಇ೦ತನಂ ತಮ್ಮ ತೆಲುಂಗರಾಯನೆನಿಪ್ಪ ಶ್ರೀರಂಗರಾಯನುಂ ವಿಹ ದಪುರದ ವಜೆ ರನಪ್ಪ ವೇದೋಜೆಂಡಿತನುಂ ರಾಜಮನ್ನೆಯರಪ್ಪ ದಾನ ರ್೮ತುಚಕರವರ್ವುಂತಾದ ಪಲದೊರೆಗಳುಂ ತನ್ನ ಮೂಲಬಲಮುಂ ಬೆರ