ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


# _mದ ಎ M ನಂದಿಮಾಹಾತ್ಮ' ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲಲಿತಕ್ಷತಿಚಂದ್ರೋದಯಂ ಮನೋ | ಹರವಾಗಿ ದಿಗ್ಯಲಯದೊಳ್ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ಕಾ | ಪುರುಷಮುಖಪಂಕಜಾತವ್ರತ ಕೊರಗೆ ರಂಜಿಸುವುದೊಲ್ಲತಿಶಯದೊಳು ಮಿಸ ಲಘುಗುರುಪದವಿಭಕ್ತಿಯಿಂ ಸಯಾ | ಚರಣೆಯಿಂವನಲಲಿಂಗಜ್ಞಾನದಿಂ ಸಮು ! ಮೈು ರರಿ-ತಿಭಾವದಿಂ ಗುಣಗಣವಿಲಾಸದಿಂ ಪರರಥವು ಬಗೆಯುವಾ || ನಿರತನಿರ್ದೋಪದಿಂವನ್ನು ತಮಯವಾಕ್ಯವಿ ! ಸರದಿ ಸಲ್ಲಕ್ಷಣಾನಿತವಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಯು | ಕುರ್ಜನುಗೆಡೆಗೊಡದೆ ರಾರಾಜಿಸುದು ಸೋಜಿಗಮೆನೆ ||೬ - ಸತಿಯ ಮೃದುಪದವ ಸೋcತಿವೆಸುಗೆ ತಾಂ ತಳು : ಕ್ಷಿತಿಗಳಿದ್ದತಿಯಾಗಿ ತೋರ್ಪತಿರೆನ್ನ ಸ. ತತಿ ಕಲಾವತಿಯ ಸಲ ಕ ಾಸಿತವಾದ ಪದಸಲ ವದ ಸೋತಿಸಿಂ || ಅತಿಜಡಾತ್ಮಕಪಾಮರರ ಮನ ನಲಿದು ವಿಕ ! ನಿತವಾಗಿ ಪಲ್ಲವಿಸದೆ' ಎನ್ನ ಬಾಲಭಾ ; ವಿತಮಾರ್ದವಂ ಸಕಲಜನವನಾಥ ಭಾಜನವನಾಗಿಸದಿರ್ಪುದೇ : ov || ಹರುಷವ ತಾಳ್ಮಹಾತೈದು ಸೌಟ್ಸ್ನಾ | ದರದಿ ವಿಶಾಮಿತಗೊತ್ರಸಂ ಭೀಮರಥಿ | ವರತಿರದೊಳ್ಳ ದ ಬೆಡ ಬುಯ್ಯರವ ಕರಣಿಕ ಜೋತಿಯಾತ್ಮಭವನು! ಸರಸಿರುಹನೆ, ಶ್ರೀಮದನಗೋಪಾಲಕನ ಕರುಣದಿಂ ಗೋವಿಂದನೆಂಬೊರ್ವವಂ | ಪರಮಸತ್ತು ರುಪರಾರಿಸಿ ಲಾಲಿಸುವುನ್ನ ಮೆಳ್ಳೆ ಮೊಸದಿಂದ ೨೯|| ಎಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತವರಾಜವೆರೆದಬಂ : ಸುಲಿದ ರಸಗಂಧಿವಾಳದೊಳು ಹೇಳಿದಂತೆ " ಲಲಿತಮಧುರವಾ ಕಾಫಲಸಚಯಮ ರಸದಾಳರಸದೊಳಸೆದು || ಇಳುಹಿದಂತೆಲ್ಲು ಚಿಸಿನಾನೆಗೆ ಸಮ್ಮತ : ಗಲಸಿದಂದದೊಳನ್ನ ತಿರಸ ನಾಡ ಪಿ : ಗೊಳಿಸುವುದು ನಿರ್ಮತ್ಸರದೊಳಾಲಿಸುವ ರಸಿಕಂದಕಾನಂದವಾಗಿ }೩೦ ಇಂತು ಪ್ರಥಮಸಂಧಿ, ಭ9