ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಳಲಾನಿಧಿ, | ದ್ವೀತೀಯ ಸಂಧಿ || --- ಸೂಚನೆ :- - 8 ವಿನಯದಿಂ ಮುನಿಜನ ಬೆಸಗೊಳಿ ಸಗೆ ಸಂ | ಜನಿಸಿದ್ದನೆ ಪೇಳಲೆಂದು ಮನವದುಸಿರ್ದ : ನನಸುಕೈಲಾಸಂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿಹುದೆನುತ ಸತನಾಖ್ಯಾತವಾಗೆ :* : ಭವ ಸೋಮವಿತ್ರ ಮಿತ್ರಪ್ರಧಾನತ್ರ ನೆ: ತ್ರವಿರಾಜ ಚಲನಾಚಲಸ ಕಾಮ ಕಾ : ಮವಿನಾಶ ನಾಶವರ್ತಿತ ಜಿತನಾಂಧಕಾಸುರ ಸುರವ5'ಜಪೂಜೆ, : ನಿನ ನಿವಾಸನ್ನುಕಾರ ಕಾರಾಧ – ! ಕೈವಣಸದ್ಯೋಗ ಭೋಗಾಕಲ್ಪ ಕರಿನಾ ? ಪ್ರವರಸಿರುಕ ಮುಕ್ತಾಫಲೋಪಮುಕಾಯ ನಂದೀಶ ಪಾಹಿ ಸತತಂ [೧] - ವರಕಮಠತ' ಫಲಕಮಾಲಾವೃತ ಪ್ರಖ ; ರಮಖೆಳಭವನವನ್ನು ಪ್ರಚಯನವಾದಿ : ಸರಳಕಕಂಬನಂಬರನು ಪತಾಕ ನಕ್ಷತ್ರಕಂ ಧನನಾಗಲು ! ತರಣಿರತಿಗಳ ಮಾರ್ಗಿಗಳ ಶಿಲ್ಪಕಂ ಧಾತ ! ನುರುತರಚತುರತೀತಿಲಕ್ಷಜೀವಿಗಳಿಂವ ! ಸರಸಿಜಾತೋದ್ದವಾಂಡಂ ಬಹಿತ್ರದ ತಜವಿ ಕಂಗೆ ಮಂಗಳವಾದುದು ||೨|| ಇಂತೆಸೆವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಧ್ಯದೊಳ್' ಮಿಗೆ ಚಲ, ನಾಂದಿರ್ಧರೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ಯೋಜನದ ಹರ :* ಹಾಂತ ಭೂಕಾಂತಮಟ್ಟದ- ಮಟ್ಟಿಯದ ಪಟ್ಟೆಸೀರೆಯ ಹಾಂಗಿನಿ 1 ಸಂತತಂ ಪರಿವೇಷ್ಟಿಸಿರ್ದ ಸುದ್ದಿಗಳ ಳತನ ಮೊದಲಳಸಿ ಲವಣಾಂಧಿ ಕೌತು ಕಂ ತೋಯಿದುದು ಮತ, ಕಚ ಸಕುರಡಿಂಡೀರದಿಂ ಕೊಗಸುಗೂಳಸಿ !!

  • )