ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಂದಿಹs: ನಿವಿಡಿದು ನಿಮಿರ್ವ ಸರ್ವೆರಗಳಿಂ ನಗೆವ ತುಂ | ತುಣಗಳಿಂದೇಳ ಬೆಳ್ತರಗಳಂ ಸಳದೆಳನ | ಹರಿಗಳಿಂಸುಳಗಳಿಂದೂತರಿಪಮುಲುಗಳಂವವಿದಿರ್ದಗಿರಿಗಳಿ೦ದಿತ್ತಟದೊಳು| ತುಲುಗಿರ್ದ ಪವಳವಂಕುರಗಳಿ೦ದಿಡಿವ ಜಲ | ಚರಗಳಿ೦ ರತ್ನಕರಗಳಿ೦ ಸಂಚರಿಪ ! ಕರಿಗಳಂ ಮುಗಿಲ ಮೊಗ್ಗರಗಳಿ೦ ನರೆವ ಬ ಗೆಗಳಿಂದೆಸರುವಬುದಿ ||೪|| ಬೆಳೆದ ವಿವಮಲತಾವಳಿಗಳಿ೦ ಸುಗಳಿ೦ | ತುಳುಕುವ ತರಂಗಸಂಮೋಹದಿಂ ಗಾಹದಿಂ ! ಪೊಳವ ರಚಯಡಿಂಡೀರದಿಂ ನೀರದಿಂ ನಿಡಿನ ರ್ಪಸಿಗಳ೦ದ ! ಕಳುವದೆಡೆಯಾಡುವ ಬಹಿತಂ ಚಿತ್ರದಿಂ | ಸುಳವ ಕಮಠಾಹಿನಿರೇಭದಿಂ ಕೊಳದಿಂ || ಸುಳುಸುಳಿಸಿ ಮೆಜೆವ ಸಿದ್ದಾನದಿಂ ವಿಾನದಿಂದಾಕಡಲಕಣ್ಣೆ ಸಮಯ ;ail ಒಡಲೊಳಡಗಿದ ವಡಬನಸ ಮಿನಿವಿನ ಪವಳ | ಗುಡಿ ಸಂಜೆಗೆಂಪು ತೆರವೊ ಸಿ ಚಿನ್ನೊಡೆದು ! ನಿಡಿವ ಮುಕಾಪಚಯ ತಾರ ಬಳಸಿದ ಮುನಸಿನ ತನ ನೇನಪಿಂಡಂ|| ಉಡುರಾಜಮಂಡಲಂ ಶಂಖವಣrc ಪೊಗ : ರಡೆದ ಕೌಮುದಿಯಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯ ಭಾವ | ಮಡಸಿ ಕಣ್ಣೆಸೆದುದು ಮಹಾರ್ಣವವನಚ್ಚರಿಯ ಹೆಚ್ಚುಗೆಯನೆಚ್ಚರಿಸುತ| - ಸ್ಪುರಿತಸಾಣಿಕಟಣದಿಂ ಪ್ರವಾದಿ | ಗರಳಾಂಕದಿಂದಮ್ಮತ ಭೀಷಣೋದ್ದರವಾದ ; ವರಘೋಷದಿಂ ಕೋಶವಿಣಾಭವಾರಣ್ಯಜೀಮತಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಾಟಿ ತೋಡೀಡುಯೆಣೆಯಧಿಕ ತೇಜವು ! ಇರುಷಕಾಂತಿ ಮಹಾಸ್ವಭಾವಮುನ್ನತಸಚ ಮುರುಘನತೆಯಿಂದ ಪಾರಾವಾರ ವಿಸಾಗಿ ಕಣೆ ಸರಿರ್ದರು ; ೬ !! ಅನವರತ ರತ್ನಗರ್ಭಪಕೊಭಿತವಾಗಿ : ಮಿನುಗುವಳಕಾವಳಿಯತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾಭಿರಂ : ಜನಮಾಗಿ ಗೋಕುಲಮದಲ್ಲು ಕಮಲಾನಂದಕಾರಣನುದಾಗಿ ತಿಳಿಯೆ | ಒ B