ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


de ) - S ಲ " ಕrಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಸಿರಿ. [ ಸಂಧಿ ವನಜಾಕರಮದಲು ಮುಕಾ ಮಯಮುನಾಗಿ | ಮುನಿಯನ್ನು ವಿಾನರಾಜಿತವಾಗಿ ಗಗನವು ! ಲೈನಿನಿ ಕಳದುದು ಪಟುಭಿಪ್ರಸನ್ನತಧ್ಯಾನಮುಂಭೋನಿಧಾನಂ || ಉರುತರಕಾರಮಯವಾಗಿ ಶಿವತನುವು ! ವರಸರಸ್ಮತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಿಧಿಯಲು ಬಂ | ಧುರಕಬಂಧಪೂರಿತವಾಗಿ ಧುರಮತ್ತು ವ್ಯಾಳಾಭಿಥಿಯಾಗಿ : ವಿ.ಪ ತಳಮಲ್ಲು ಸೋಮಾಹಿಮಕರಾಭಿವಿ : ಸರವಾಗಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಿನಲ್ ಶರಧಿ ಪರಿರಚನೆವಡೆದುದು ನಗಳ ಆಂ ಭುವನದುರ್ಗಾವ ತರಳವೆನಲು || ಸುರಸರಣಿಯಂತೆ ತರಣಿಪ್ರಚಾರ ಪಾಂಡ ವರ ಭವನದಂತೆ ಕ ಸ್ಟಾಲಿಕ ತಂ ಸಮು ಇರುವವನಂತೆ ಪ್ರಫುರೊ'ಮೊತ್ತರಾಂಚಿತ ಕವನಂತಕಲಾ ತಂ ಹರಮಿತ್ರಸಂತೆಸೆವ ಮಕರಕಟ ಗಯುತ ! ಹರಿಯಂತೆ ಸಕಲಭುವನಾತ್ಮಕ ತಾನಾಗಿ ! ಈಜಿದುದತಿಕೌತುಕವನಬ್ಬಿ ವಸತಿರಹೋ'ಪಧಿಷಣನನಾಂತು ೧೦|| ಅಮಹಾಬ್ಬಿಯೊಳ ಖದೀಪನಾವಗಂ : ರಾಮಣಿ'ಯಕನಾಗಿರಲ್' ತವಂತದೆ : ತಾಮರಸಕರ್ಣಿಕೆಯೋ ವಿತರಿಂ ಹಾಟಕೇಶರ ಸುರಪುರಿಯು ನೋಡಲು ಭೂಮಿಯಿಂದೊಗೆದನೋ ಭೂತಕ್ರಮಂ ವರಸಿ ತಾಮಹಂ ತಿರ್ದುವೊಡೆ ತಾಲ ನಡುವೆ ನಟ್ಟ ರ್ದ ಹೇಮಲಕ್ಷAಂಭಮನೆ ಜ್ವಲಿಸಿದುದೆಸಿಪಾಟಲರೋಟಿಯಿದೆ ೧n - ಪರಮಮ್ಮಿಯೆಂಬ ಹೆಗ್ಗತೆಯಂ ವಿಲಾಸದಿ, ಮಿಮಿಪ ಧುವನೆಂಬ ಕಲ್ಲಟಗಳೆಲಾಜಗಂ | ಬೆರಸಿಟ್ಟು ನೋಡಲೆರ್ವಾಡರೇಮಿಸಿರ್ದ ನಿಡುಮಿಸುಸಿಗಳೆಯೋ ತಿಳಿಯೆ ! ಸುರರೆಂಬ ಬೋಂಜಿಗಳಜಂ ಕುಣಿಸಲಾಗಿಸಿದ ವರಸುವರ್ಣವ ಕಂಬಸೂತ್ರ ಮನೆ ಯ್ತು ಕುಮೇರುಗಿರಿ ಲೋಕಾಲೋಕನಕ್ಕೆ ಹರವರಿ ನಿರ್ಜ‌ಫುವ ಸಿರಿ ! M