ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - M N ಅ ಟ ನಂದಿಮಹಾತ್ಮ' ಧಾರಿಣಿಯ ತೇರಾಗಲಿಂದು ನಿಲಿಸಿದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ .....................ಕತಿರವಿಗಳೆಂಬ ಟಾರಮಿರದಿರುಗಲಾ ದನೆಯವಾಳ್ಮಲ್ಲ............ | ಚಾರುತರಜಗದ ಶೃಂಗಾರದಂತಾವಳನ ನೋ°ರಂತೆ ಕಟ್ಟುವಾಲವೇ ಸೃಷ್ಟಿಗಾನ : ದಾರುಮಿವಜ ನಟ್ಟಿಹ ಜಯಸ್ತಂಭಮನೆ ಮೇರು ಕಣ್ಣೆ ಸದುದು !n೩|| ಮೇಲೆ ಮೆಲನಿನ ಸೀರದಕುಲಿಂ ಕಲೆ ಮಾಲೆಗಳನೋಕಸಪಚಯ ಪ್ರಸನ ಮಣಿ ; ಜಾಲ ಸೇನ ಶಶಾಂಕ ಚುಸುವ ಸಿಲಿಂಸಪುಷ್ಕರಸಿಕರ ಬೈತ್ರಮಾಗೆ ! ಲಿಲೆಯಿಂ ಸುಳಿವಮಿ ಬಡವಾನ | ಜ್ವಾಲೆಯೆನೆ ರತ್ನಾಕರ ಮುನಿಧನಕ್ಕೆ ಕು ! ಲವಾದಂತಿರ್ದುರೆವೇಳೆ ಚಾಮಿಕರಾಚಲಂ ಟೆಲ್ಪಿಸಿದi ೧೪ || * ಒಲಿದ ವರಹಾವತಾರದ ಶಿಲೆಯಿಂ ಬರಿದಿಳದ ! ಬಲದಿಂ ತಳೋದಕಂ ಮೇಲಕುತ್ತ ...ನಿ ( || ವಲಯಮಂ ವ್ಯಾಪಿಸುವುದೆಂದದ ಶಾತಕುಂಭಸ್ತಂಭನಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ || ಬಲಿಪ ಕಿಲ್ಲಾಸುರನರೊರಗರ ಕಾವಿಸಿ ' ಶಿಸಿದನೆನಲ್ ವಿಗೆ ನಿಮಿರ್ದ ನೋರ್ಮದ ಮಹಾ । ಕಲದೌತಕುಲಮುನ್ನತವಿಶಾಲಪ್ರಭಾಜಾಲದಿಂ ಟೆಲೆನೆ ! ೧೫ || - ಎರಡೇಳು ಲೋಕನ, ಸೃಜಿಸುವಧಿಕಾರ ದು ; ಸರವಾಯು ತನಗೆ ಸಿರ್ಸಿಫ್ತುದಿಂದದಕೆ ಕೈ ! ನೆರವಿರಿಳ್ಳಂದಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮನಂ ಗೈರು ಗೌರಗರ್ಭ : ಸ್ಪುರಿಸ ರೂಪಸ್ತಂಭನಜ ಭಿಸುವವೊಲು : ಧರೆಯ ಮಧ್ಯದೊಳರಿಸಿವನೋ ಎಂಬ ಮಾಯೆ ! ಮದುದಾಮೇರುಕುಲ ಸಾಣಿಕ,ಜಾಲದಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ - ಆಕನಕಗಿರಿಯ ತೆಕಣ ಕತೆಯೊಳಡಿದಿರ್ದ ನೋಕದಲತಾಗುಫಲಪುಷ್ಪದಿಂ ನಿರ್ಮ : wಕರಸರೋವರಗಳಿ೦ ವಿವಿಧಸನ್ಮಗಸಕರದಿಂ ಪಕ್ಷಿಕುಲದಿಂ ||