ಪುಟ:ಬೃಹತ್ಕಥಾ ಮಂಜರಿ.djvu/೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ವಿಷಯಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ೧ರ್೩

  • ಭ೩

( 6 d. • tv ? * 4 ಹೇಳುವ ಕಥೆ ೧೪ ರಾಯಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರಿಯು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮಾಗ್ರರೆಯುವ ಕಥೆ ೧೪. ೯ ನಂದಿಯು ಗರ್ಭವತಿಯಾದ ಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ರನಂ ಪ್ರಸವಿಸುವೆ ಲೀಲಾವತಿಯಾ ರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗೌರಿಯು ನಾಲ್ಕನೇ ಯಾಮದೊಳು ಹೇಳುವ ಕಥೆ ೬೨ ಮಂತ್ರಿಯು ನಂದಿನಿಯಂ ಕಾಣುವಿಕೆ, ನಂದಿನಿಯು ವತಿಯನ್ನು ಶೇರಿ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳುವಿಕೆ ತೆರೆ ಹಚ್ಚ ಇವು ಪ್ರಥಮ ಯಾವದಲಿ, ನುಡಿಯುವ ಕಥೆ 6 ರಾಜಾಜೆಯ ದಿಯಾದ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯೂ ಸೇರಿ ಯೋಚಿಸುವಿಕೆ ೧೯೬ ೬ ರಾಜಾಜೆಯಾಯದವರು ಯೋಚಿಸಿದಂತೆ ಕೋರಿಕೆಯು ಕೈಸಾರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ 5೦೦ ಎರಡನೇ ಯಾಮದೊಳು ಕಲಾವತಿಯ ಬುರುಕಿಯು ಮೇಳುವ ಕಥೆ ೨೦೨ ೫ ರಾಜಪ್ರಯು ಪ್ರಾಂತವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಕಥೆ ೨೨೦೭ ೬ ರಾಜಾಜೆಯಾದ ನಂಸಿಯು ಗರ್ಭವು ತಲೆ ಇತ್ರನಂ ನಡೆದು ತೊರೆದು ಹೋಗುವಿಕೆ ೧೨೩ ಕಲಾವತಿಯ ಕಂಚು ಕವು ಮರನೇ ಯಮದೊಳು ಹೇಳುವ ಕಥೆ ೧೨೮ ನಾಲ್ಕನೆ ಯಾವುದೊಳು ಕಲಾವತಿಯುಳ್ಳಿ ದ್ದ ಶ್ರೀ ರೆಯು ಹೇಳುವಕಥೆ ೨೪ ಪೂವಾರಿಂರು ರಾಯಂಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಕಥೆ ೨೪೮ ಬಲಿಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದ ಬಾಲನಂ ತನ್ನ ಮಗನೆಂದು ರಾಯಂ ತಿಳಿಯು ವಿಕೆ, ಸ್ವದೇಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದೊ ಮನೆ ಹಿ೦ತಿರುಗಿ ಬರುವಿಕೆ ೧೧ ಸದಾವತಿಯ ವನವಿಹಾರ ೧೬೪ ಪದ್ಮಾವತಿಯು ತನ್ನ ಕೌಂತನಾದ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕರಾಯನ ಆನು ಸಾರವಾಗಿ ಸತ್ಯಪಿಜಯನ ಕಥೆಯಂ ಹೇಳುಕ | ಆ೬೫ ಭಗವತೀ ಪರಾಭವವೆಂಬ ೫ನೇ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಧ್ವಜ ಮಹ ರಾಯಂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದೂಳು, ತನ್ನ ಕಾ೦ತೆಯೊಂ ದಿಗೆಆಲೋಚಿಸುವಿಕೆ ೩೯ ೨ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಮಣಿವಮ್ಮ, ಚಿತ್ರವರ್ಮರೀ ರರೂ ತಾವು ಮಾಡ ಬೇಕಾದ ಕಾರವc ಆಲೋಚಿಸುವಿಕೆ ೩.$ ೮ C )