ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೩೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೨೭೮ ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸವು. ಭಿಕ್ಷುಗಳಿಗೂ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ದಾನಮಾಡುತಿದ್ದನು. ಈ ಒ೦ದೊ೦ದು ಸಲ ಈ ದಾನ ಪ್ರೇಮವ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ, ಹರ್ಷನಿಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹೊದ್ದು ಕೊಳ್ಳಲು ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ದುಡ್ಡು ದುಗ್ಗಾ ಣಿ ಉಳಿಯದ್ದರಿಂದ ತಂಗಿಯಾದ ರಾಜಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಹೊದ್ದು ಕೊಳ್ಳುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಒದ ಗುತ್ತಿತ್ತು ! ಆ ಶೋಕನನ್ನು ಇದು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಾಗಿ ಹೋದ ಯಾವ ಸಮ್ರಾಟನೂ ಈತನಿಗೆ ಸರಿಗಟ್ಟಲಾರನು. ಈವರೆಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ನಂತೆ ಜ್ಞಾ ನಿಯೂ, ಕರ್ಣನಂತೆ ದಾನವೀರನೂ, ಪಾರ್ಥನಂತೆ ಶೋಕ ನೂ, ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಭಿಮಾನಿಯೂ ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಗುಣಗಳ ಖಣಿಯೇ ಆದ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಸಮ್ರಾಟನೆಂದರೆ ಅ ದ್ವಿತೀಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಝಗಝಗಿಸಿ ತನ್ನೊಡನೆ ತ೦ದಿದ್ದ ನಶ್ವರ ವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೪೭ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಹೋದನು. ಹರ್ಷಕಾಲದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು :- ಹರ್ಷಕಾಲವೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಹಿಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಿಂದಲೂ ಅದೊಂದು ಹರುಷ ಕಾಲವು. ಐತಿಹಾಸಿಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿಯ ವರೆಗಿನ ಇತಿಹಾಸ ವನ್ನು ಹಕ್ಕಿಯು ಅಕಾಶದೊಳಗೆ ಹಾರುವಂತೆ ಹಾರಿ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ, ಹರ್ಷನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರ್ಯರ ನಾಗರಿಕತೆಯ ವೈಭವದ ಮಧ್ಯಾವ ಕಾಲವು ಮುಗಿಯುತ್ತ ಬಂದು ಅದು ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೇನೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಗಳ ಸುದೈ ವದಿಂದ ಈ ಕಾಲದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ರಿಯಲು, ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚೀನ ಯಾತ್ರಿ ಕನಾದ ಡ್ಯೂಯೆನ೦ಗನು ಚನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರವಾಸವರ್ಣನೆಯೂ ಹರ್ಷನ ಒಡೊಲಗದೊಳಗೆ ಒಡೆದು ಮೂಡಿ

  • ಟಿಪ್ಪಣಿ- ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟನೆಂಬ ಅಸಾಮ ದೇಶದ ಬ್ರಾಮ್ಮಣನೊಬ್ಬನು ಈ ಧರ್ನು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದನು. ಈತನು ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲು ಗಟ್ಟಿ ಗನು, ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈತನ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವ ವರು ಯಾರೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ.