ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೩೪೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೩೦೬ ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸವು ס ವರ ಹೊಸ ಧರ್ಮದ ಛಲನೆಗೈಯುವದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸರಿ ಪರಿಂದ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಧರ್ಮಸಂಕಟದೊಳಗೆ ಶತ್ರು ಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲೆಂದೆಣಿಸಿ, ಮರು ಭೂಮಿಯ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ವೀರನು ಎದೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕಾಯ್ದು ಕೊಳ್ಳದೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದರಿತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೆದುರಿಸಿ ಬಂಡೆಗ ನಂತೆ ನಿಂತು ಕೊಂಡನು, 17 ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಬರಿಯ ಧರ್ಮೋಪ ದೇಶದಿಂದ ದಾರಿಗೆ ಬರುವರಲ್ಲ; ಅವರನ್ನು ಶಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ದಾರಿಗೆಳೆ ಯ ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು; ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಪೈಗಂಬರರು ಧರ್ಮದ ರಾ ರಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ತೋರಿಸಿದ ರೂ, ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡದೇ ಹೋದರು; ಆದುದರಿಂದ ನಾನೀಗ ಹೇಳುವ ಧರ್ಮ ವನ್ನು ಲಕ್ಷಿ ಸದವ ರನ್ನು ಕತ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಗೆದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಿಯ ತಕ್ಕದ್ದು ; ಈ ಶಸ್ತ್ರಪ್ರಸ೦ಗದೊಳಗೆ ನಾವು ಗೆದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಶಿಗು ವರು; ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೆಲುವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಯುದ್ದ ದೊ ಳಗೆ ಸತ್ತುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಟ್ಟ ರು ದು.' ಎಂದು ಮುಂತಾದ ಹುರುಪಿನ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಕಾಡು ಕಗ್ಗ ರಾದ ಅರ ಒರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವ ವನ್ನು ತುಂಬಿ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ದಂಡಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕೊಟ್ಟು ಬಂಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಇದು ವರೆಗೆ ಶಾ೦ತತೆಯಿಂದ ಕಾಲಕಳೆಯುವ ಈ ವೀರ ಅರಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕಾಯ ಕವು ದೊರೆತಂತಾ ತು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರಗೊಳಿಸಲು, ನೆರೆ ಹೊರೆಯ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಮ್ಮದವರು ತಮ್ಮ ದ೦ಡಿನ ಜನರನ್ನು ಕ ಸಿ ಅವರು ತ೦ದ ಲೂಟಿಯ ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊ ಳ್ಳತೊಡಗಿದರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದವು. ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ರಾಜ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವನ್ನೊ ಅದು ನಾ ಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಸುತ್ತಣ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧಾಳಾ ಧೂಳೆಯ ನ್ನೆಬ್ಬಿಸಿದರು. ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯ ಹುಚ್ಚು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮುರಿದು, ನಿರ್ನಾಮಗೊಳಿಸಿ ಸುಗ ಮಹಮ್ಮದವರು ತಮ್ಮ ದಂಡಿನವರೊಡನೆ ಮ ಕ್ಯಾ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು