ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೨೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೧೦ >>

~ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ - ~ ~ ಮುತ್ತಿನ ರಂಗವಲಿಯನನುಗೆಯೋಲೆ | ಚಿತ್ತಭವನ ಸರ್ತಿಲತೆಯು ಪೊಸ | ಬಿತ್ತಂ ಹಂತಿವಿಡಿದು ಬಿತ್ತುವ ಭಂಗಿಯನನುಕರಿಸಿದುದು || ೧೩ ಮೃಗಧರಕಾಂತದ ಸಡಲಿಗೆಯೋಳೆ ನವ | ಮೃಗಮದಕರ್ದ ಮಮಂ ತೆಗೆದೀಕ್ಷಿಸ | ನಗೆಗಣ್ಣಳ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಿಂದೊಸರಿ ಜಲಂ ತೀವಲ್ನಲ್ಲಿ 11 ಸೊಗಯಿಸ ಮುದ್ದು ಮೊಗಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸೆ | ಮುಗುದೆಯರದನಂಭೋರುಹಮನುತುಂ ! ಬಗೆದು ತೆಗೆಯಲುಗಿಸಿ ಎಲಿಯೊಳೆ ಆಜ್ಞೆ ವರದರಾಗ || ೧೪ ಜಳಿಸುವರುಣಮಣಿದೀಪಶಿಖಿಗೆ ಕ || ಜ್ವಳಮಂ ಭಿತ್ತಿಯ ಚಿತ್ರದ ಲತೆಯಲ | ರ್ಗಳಯಂ ಮಿಸುಪಯೋಣೆಯು ಕಳಶದುದಕಕೆ ನೀಲೋತ್ಪಲಮುಂ 11 ಪಳಕಿನ ಫಲಕಕ್ಕಂಗಜವೀರನ | ವಿಳಸಜ್ಜಯವೃತ್ತದ ಲಿಪಿಯಂ ಕ | ಸ್ಕೊಳಪಂದದಿ ತೋಚುವುದಲ್ಲಿಯು ಸತಿಯರ ನಡುಗಣ್ಣೆಳಗು || ೧೫ ಕಳಕದ ಕೊನೆfದ ಕಾಂಚನದೊ | ೪ಳಗಿನ ಮುಕುರದ ಮುಂಗಡೆಯಿರಿಸಿದ | ಪಳಕಿನೆಸಳ ಪೂವಟ್ಟಲೊಳರಿಸಿನದಕ್ಷತೆಗಳನಿಡಲು || ಇಳಿಸುವುದಯಭೂಧರದುಸರಿವುದೊಳೆ | ತಳತಳಿಸುವ ತರುಣಾರ್ಕನಿದಿರ ಸಿತ | ಜಳರುಹದಳ ಮಧ್ಯದ ಕೇಸರವೆಂಬಂದದೂಳಪ್ಪಿದುದು || ೧೬ ಎಸಳ ಕಂಕೆಯುಳಯನಿಡುಗೊನರಿ | ಸಿತೋತ್ಸಲಲೋಚನೆಟರಿ ಮಿಗೆ ಸೂ | ತಸದಿಂ ತುಜುಗವೆಯೆತ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಕಣ್ಯಳ ನಡುವೆ || ಮಿನುಗುವ ತಾರಾರುಚಿ ಪರಕಲಿಸಿದೆ | ದಸಕಂಬಡೆದತ್ತಾ ಕಿಜವಟ್ಟಲ || ಪೊಸನುಣ್ಣಳಿಕು ತೃಣಂಬಿಡಿಗೊಪ್ಪುವ ಹರಿನೀಲದ ತೇಜದಿ ||೧೭ + ಯಿರಣೆ, ಗ18

  • ನಿಡು, ಕ||.

- - - -