ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೩೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


App ಕಣರ್ಕಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ, vv , , , , • • • • • • • • • • • • ಹಳಕದ ನೀಡುಂ ನಿಟ್ಟಿನ ನೀ ಯ || ತಳತಳಿಸುವ ಒಳತಿಗೆಗಳ ತನಿ || ವೆಳಗೆ ಬಲಿದು ಬೆಳಗಾದಂದದಿ ಹಳಹಳಚನೆ ಬೆಳಗಾರು ೬೭ ಆಚನ್ನೇಸುದಯದೊಳ್ಳೆಲದ ಸು || ಲೋಚನೆನಹಿತುಪ್ಪವಡಿಸಿ ನವಹಿವ | ರೋಟರ್ಮಂಡಲಮುಖಮಂ ತೊಳೆ ದರ್ಚಿಸಿದುರ್ಹತ್ಪತಿಯಂ | ಆಚಾರ್ಯರ ಪದಯುಗದೊಳೆ ನೊಸ೪೦ || ಚಾಟ ವಿಭೂಷಣವಿಟ್ಟು ಸರಭಿನಾ | ರಾಚಂ ನವತನುವಿಡಿದಂದದಿ ಕುವರಂ ಕಸಿದನು |೬v ಅರಿಜಯನವನೀಚಕ್ರಾಧೀಶ್ವರ | ನುರುವಿಭವಂ ಶ್ರೀಮುಖನತಿಸತ್ಯಂ | ತರುಣೀಜನಮನ್ಮಥನಾಹವರಾಕ್ಷಸನಧಿಕಪ್ರಭವಂ || ವರವಿಕ್ರಮನು ತರುಭಭಾವಂ || ಸರಸಜನಾನಂದಕರಂ ವಿಭವ | ತರವೆಂಬಂದದಿನತಿಶೋಭಿಸಿದಂ ಪ್ರಭುಕುಲಮಣಿದೀಪಂ |೬೯ ಇದು ಸುರನರಫಣಿಪರಿವೃಧದಿನವಿತ | ವಿದಿತವಿನದುಗುಣಗಣಯುತಜಿನಪತಿ | ಪದಸರಸಿಜಮದಮಧುಕರನತಿಚತುರಕಲಾಪರಿಪೂರ್ಣ೦ || ಸದಮಲಚರಿತಂ ಪ್ರಭುರಾಜಂ ಸಂ | ಮದದಿಂ ರಚಿಸಿದ ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯದೊ | ಳೋದವಿ ಮನೋಹರವಂ ಪಡೆದತ್ತೆಂಟನೆಯು ಮಿಸುಪ ಸಂಧಿ | ೭೦ ಎಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂಣಂ.