ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೪೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ. ೧of - h vv why • ನಸುಗೆಂಪೇಅದ ನಾಸಮುಕುಳದ | ಬಿಸುಸುಯ್ಯಲ ಬಿಟ್ಟು ರುಳ ಮುಡಿಯ ಬಿದ | ದೋಸರ್ವಶುಕಣಂ ತೀವಿದ ತುವೆಗಣ್ಣ ಬೆರಲ ಪಜ್ಜೆ || ಪಸರಂಗೊಂಡ ಪಯೋಧರದವಂ | ಬಿಸುಟ ಮನದ ಮೇಲುದ ಸಂಗಂ | ಮುಸುಕದ ಮದ್ದುಂತವರ ವಿರಿದುಂ ಶೋಕವಡೆದುದಾಗ || 4 ಮೊಹರಿಸಿದ ಮಮತೆಯೊಳೆದ್ದುರುತತಿ | ಹಾಹಾಕ್ರಂದನಮಂ ಮಿಗೆ ಮಾಡು | ತಾರ್ಹ ತೆ ಹಿರಿಯರಸಿ ಸುಲೋಚನೆ ನಿಶ್ಚಲವತಿಯಾಗಿ | ಮೋಹನ ಅನುವಾದುದರಿಂದ ಮು | ನೋಹರರೂಪನ ಮೊಗಗಾಣ ನೈ ಎ | ರಾಹಾರಶರೀರನಿವೃತ್ತಿಯನುನಿವಿರಿದಾಡಿದಳು || Lov ಏವಾ ಮತ್ತಾ ಣಾಧೀಶಂ || ತಾಮೊದಲುಜ್ಜುಗಿಸಿದ ಬಣ್ಣ ಜಮೆ | ನೇಮವೆ ತನಗೆನುತವೆ ತನುವಿನದೊಂದಾಸೆಗೆ ಬಗೆಗುಡದ || ಸಾಮಜಗಮನೆ ಸುಲೋಚನೆದಾವು ! ದಾ ಮನದಿಯು ಹಮ್ಮಡುವಂ ಹೊಕ್ಕಳೆ || ತಾಮರಸನಿವಾಸಿನಿ ತವರೂರಂ ತವಕದಿ ಹುಗುವಂತೆ 11 or ಇನ್ನಿ ಶೀಲವತಿಯು ಸದ್ದು ಣದ | ತುನ್ನ ತಿಳಿಯದುಂಟಾದೊಡಮೀನೀರ್‌ | ತನ್ನಿ ತಾನೇ ಎಲಿಯೆನುತಲರ್ವಟ್ಟೆವಿಡಿದು ನೋಡಿ || ಪನ್ನಗಪವನಪಬಕರೆಂಟುಂ ದೆಸೆ | ಗನ್ನೆದುರನಿಮಿಷತತಿ ಜೋಯಿಸರುಂ | ಕೆನ್ನಂ ಚಿಂತಿಸಿ ತಮ್ಮೊಳೆ ಗುಜುಗುಜುಗುಟ್ಟುವ ಸಮಯದೊಳು ||೩೦ $ಎಳಖಾ೦ಗಣ್ಣ ಸುಲೋಚನೆ ಪುಗುವೆಡೆ | ಯೋಳಗಾವಂತ ನದಿಯೊಳವನೀಶರ | ಕುಲಚೂಡಾಮಣಿ ಪರಾನೆಯು ಪೆಗಲೇಆಿ ವಿರಾಜಿಸಿದಂ || - - - ... .. .. . . $, ಎಳವಿಗ || 0, 17 - - - -