ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೬೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೫೦ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ, » »»»»»»vvvvvvvvvv ತೋಳಗುವ ಮುನವ್ರತದುದ್ಧಾಪನೆ | ಕಳಕಂರದೊಳಾದುದು ಎಡಬಡಕನ | ಸುಳಿದುದು ಸುರಭಿಸಮೀರ ಬಂದ ಬಸಂತದ ಸಮಯದೊಳು || ವಿರಹಾವಸ್ಥೆಯ ದಂದುಗಮ ದ | ತರುಣಿಮುರಳಕಟ್ರಮರವನೊಳುಡಿ | ಯರಗಿಳಿಯುಂ ನೆಲಮೊಲೆದುಮಳಯನ ಚಕೋರಿದನು || ಭರವಕದಿಂ ಮಿಡಿದಿಲ್ಲಿಂದಿಸಲೆನು | ತರಲಸರಗೆ ವಧು ನೀಡುವ ಪದು || ಪರಲನೆ ಏರಿದೆಸೆದುವು ಮಾಮಿಡಿಗಳೆ ಪಲ್ಲವದರಗಳು ೧೫ ಸೆಳೆಗೊಂಬಂ ಸಿಡಿದೈವಣ್ಣ ದ ! ಗಿಳಿ ಗೀರ್ವಾಣಧನುಸ್ಸನೆಯಲರ್ಗೆ | ಬೆಳದುಂಬಿಯ ಜಂಗುಳಿ ಕಾರ್ಮುಗಿಲನ ಸೊನೆ ಎಲೊನೆಯನೆ || ತಳಿರ್ಗಳ ಮುಗಿಲುರಿಯನಲಾಮಾಮರ | ದೂಳಗೆಯುವ ಕೋಗಿಲೆಯ ರವಂಕ | ಹೊಳಿಸಿತು ವಿರಹಿಮರಾಳನನಂಜಸ ಎಲ್ಲೊಬಗಿನ ತುದಿ ||೬ ಒಡವಳದೆಳೆಯಲತೆಯ ಕೆಂದಳಿರ್ಗಳ | ಎಡಗಾಳಿದು ಸೋಂಕಿಂ ಪೊಸಪಲಸಿನ | $ನಿಡುವಣ್ಣಂ ಪೊಡಯುತ್ತಿರೆ ಚೈತ್ರವೆಸರ ಮುಟ್ಟುಂಗಾಚಿಂ || ಪೊಡೆಯುಲರಣುಗನ ನಾಟಕಗೃಹದೊಳೆ || ಪಡಿಯಏವಯುಲಹಿನುಗ್ಗ ಡಣೆಗೆ | ಗಡಣದೆ ಕುಲಿತಪಿನ ಮುರಜಮಂ ನುಡಿಸುವ ತೆನಾಯ್ತು || ೬ ರಂಜಿಸುವುಡುವಳಿದು ಪೂವಂಡಂ 1 ಭುಂಜಿಸಲನ್ನು ತೊಳಗಡೆ ನಿಂದಾಭ್ರಂ | ಗಂ ಜಿನುಗಲೆ ಎಲ್ಲವರಂ ಬಗೆಗೊಳಿಸಿತು ನಂದನವನಿತ || ನಂಜುಗೊರಲನಳಿಕದ ಲೋಚನದ ಧ | ನಂಜಯನುಗತೆಯಂ ನ ನಂದಿಸ | ಕಂಜಾಸ್ಯ ನ ಮುಂದುವಶಂಖಧ್ವನಿಯೆಂಬಂದದೊಳು ||v ..., ನಿಡಿ, ಖ#: ತ ಕುಳಿತುವೊಳಗಡೆ ಛಂ' ಕ|| ೮ ನದಿಯಿಸ ಕ ಗ||