ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೬೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೫೪ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ, ಸಂಧಿ wwwwwwA4A ** • • • • • ತುರಿಹದ ತೂಪಿಯಿದುಗುಳ್ವಾಸೀರ್ಪನಿ || ಸರಿಮೊಗದಿಂ ಸೂಸಿತು ಮೃಗಲಕ್ಷೆ | ದರದಿಂ ಜನಿಯಿಸಿ ಜಲ್ಲಿವೆಳಗದಿರ್ದೊಂಗಲಿವೆಂಬಂತೆ | ಇರುಳಿನಿಯನೊಳೀತದಿಂದಾನಿನಿ | ವಿರಿದುಂ ಮುದದಿ ಲತಾವೇಷ್ಮನಮಂ | ಬರುತರಮಾಲಿಂಗನಮುಂ ವಿರಚಿಸಿದೆನೆನುತ್ತ ದನು !! ತರುಣಲತಾಂಗಿದುದೋರ್ವಳೆ ನ ಬ | ಲ್ಲರ ಬಗೆಗಂಪುವ ತುದಿಂ ನೂತನ | ಕುರವಕವಿಟಮಿನ ಕರಂ ಪೊಸಪೂನಂ ಬಿಡಿಸಿದಳು || ಖತಿಯಿಂ ಕಣ್ಣಲುಗದೆ ನೋಡುತ || ಡಿತಭರ್ತಾರಿಕೆಯೊರ್ವಳೆ ನಡೆತಂ | ದತಿಮೃದುಪದದಿಂದೊದೆವ ಸಮಯದೊಳಗಪರಾಧಂಗೆಯ್ಯು || ಚತುರಂ ತಾಂ ಮುಂ ನೆಮ್ಮದಶೋಕ | ಕ್ಷಿತಿರುಹದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದು ವಿಲಸದ್ರಿಕ | ಸಿತಸುಮನೋಮಂಜರಿಗಳನಾಗಿಸಿದಂ ಕಡುಜಾಣ್ಯೊಳು || ೨೪ ಎನಗೀರೂವು ಸಹಜಮಿನಿವಿಲ್ಲನ | ವನಿತೆಯು ರೂಪಂ ವಂಚಿಸಿದುದು ಹುಸಿ | ವನದೇವತೆ ನೀನೇ ನೋಡನುತತಿಭರದಿಂ ದಿವ್ಯವನು || ಎನನುಂ ಪಿಡಿದು ನಡೆವ ತದಿಂದವೆ | ವನಜವದನೆಯೋರ್ವಳ ಕರಯುಗದೊಳೆ | ಮಿನ,ಗುವ ಚಂದಂಗಿನ ಕಾಯಂ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿ ದಳತಿಮುದದಿ || ೫ ಅಶಲ ಸರಲನೆಂಬರಸಂ ತನ್ನ ದು || ಗರಿಣಿ ರತಿಗೆಯಿಕಗಳ ವಿಲಾಸವು 1 ನುರವಣೆಯಿಂ ದಂಡಂಗೊಳಬೇಕೆನುತಾಗ್ರಹದಿಂ ಪಿಡಿದು || ತರಿಸಿ ಸಯು ಮನೆಯೊಳಗಿಟ್ಟಂದದಿ | ಸುರಭಿಕುಸುಮಲತಿಕಾಗೃಹದೊಳೆ ಕೆ | ರರವಿಂದಾನನೆಯರ ಕುಳಿತು ಕರಂ ಕಣ್ಣೆ ಸೊಗಯಿಸಿದರು |