ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೮೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೬೦ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ

  • *
  • *
  • ,

ಆಪಟ್ಟಣಕ ಜಗತ್ತಾಲಿಂ ಧರ | ಪತಿಗಳ ಕುಲತಿಲಕಂ ಪಟ್ಟದ | ಚಾಳಲೋಚನೆ ಸುಧಗೆ ಕುಬೇರಿಯೆಂಬಳ ಕೂಡಿ 11 ಶ್ರೀಪುರುಷೋತ್ತಮರಂತಿರೆದುವರೊಳು | ರೂಪಗುಣಾನಿತ ಶಾನಯಮಣಿ | ದೀಪಂ ಧನಪತಿಶಾಸ್ತಾಂ ಸುಖದಿಂ ಬಾಬತ್ತಿಹನು || ೩೬ ಏನಂ ಬಣ್ಣಿಸುವಂ ಮತ್ತಾತನ || ನನಸುಕೃತದೋದವಂ ಮನೆಯೊಳೆ ಸುರ | ದೇನು ಕಳೆದುತಿರ್ಪುದು ತನ್ನ ದು ಕೈಯೊಳು ಚಿಂತಾರತ್ನಂ | ತಾನು ನೆಲಸಿರ್ವುದು ಗೆದ ಶ) ! ೪ನಂದನವೊಲವಿಂದೀವುದು ದಿವಿ || ಜಾನೋಕದವಗೆ ಕದುವುದು ಆಡಿದ ದಂ ಹಿತಿ ಲೋಳು || ೩೭ ಆವೃಶ್ಯಪ್ರಭುವಿನ ನಿಜಸತಿ ಹೋಂ || ದಾವರೆ ಮೊಗ್ಗೆ ದೂಲೆ ಪೊಸಬಂಧುಗೆ | ಪೂವಾಯ ಎಲೆಯು ಎಗಸಗಳ ರುಯಂಚೆ ವಸುಳನಡೆಯಾ ! ದಾವಣಿದುಂಬಿಗುರುಳ ತಿನುಡಿಗಳ | ಭಾವಕಿಯುತ್ತಮನುದು ಸಕಲಕ | ಲಾವಿದೆಯಾಯದತ್ತೆವೆಸರನಾಂತಳ್ಳ ಮನೆಬ್ಬಿಗಳು : ೩೯ ಅವರಸೆದಾಡುವಮಲಮಣಿಹರ್ವೇದ | ನವವಿಧಮಾಣಿಕ್ಯದ ಲೋವೆಗಳು | ಭುವನಂಗಟ್ಟಿ, ಮುದದಿ ರತಿವರರತಿಸೇನೆನೆಸರನಾಂತ) 11 ಧವಳರುಚಿದನಂಗೀಕರಿಸಿದ ಸಾ || ರಿವದನಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳಾಮನೆಯೆಲ್ಲಕೆ ಸವಿನಯವೆಂ ಪುಟ್ಟಿಸಿದನವರತಂ ಸಖ್ಯಂಬಡೆದಿಹುವು || ೩ ಕರುಣಂ ಮಿಗೆಯೊಳಡುಕುಗಳಂ ಮುಂ | ಬರಹಿ ವಿನೋದದಿ ಮೇಯಿಸಿ ಎಣಿಕುಣಿ | ಹರಿಸದಿನಾಜಿ ಕ್ರಿಯನುನಿವಮೊಳ ಡಂಗಿಸುತ |