ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೯೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕಸಾಟಕ ೧wo ಆ• •••••••••• vvvvvvvvv, ಇ••• ಇಂತಾಚಾರಿವಾಪುರವರದೊಳೆ | ಸಂತಸಮಂ ಸರ್ವಗರ್ಾಗಿಸಿ ನಿ | ಶೃಂತಂ ಪ್ರಿಯದತ್ತಾ ವೈಶ್ಯ ಯಾಲಯದೊಳಗಾಗಿ | ಸಂತಸವಿರ್ದುವು ಮತ್ಸಾ ಣೇಶಾ | ಕಂತುಸದೃಶರೂಪು ಜಯಧರಣೀ | ಕಾಂತಾ ಎನುತ ನುಡಿದ ನಲ್ಗಳ ನುಡಿಗೇಳದನಾನೃಪತಿ ||೭ ಪರಿರಂಜಿತಪುಷ್ಕರಯುತಹಸ್ಯ | ನಿರುತಂ ನವದಾನೋಪೇತಂ ಎಂ | ಧುರವಣಿವಸಕನುರುಬಲಯುತನವನೀಭ್ಯದ್ದು ಣಕಾಂತಂ | ಸುರುಚಿರಮೃದುತರವಾರ್ಗಸಮೇತಂ | ಹರಿದಿಜಾತಂಗದ ಪಾಂಗಿಂದಾ | ಧರೆಯೊಳಗತಿವಿಭ್ರಾಜಿಸಿದಂ ಸತ್ನ ಭಕುಲಮಣಿದೀಪಂ || ೩೩ ಇದು ಸುರನರಸಣಿಪರಿವೃಢವಿನಮಿತ | ವಿದಿತವಿನಯುಗುಣಗಣಯುತಜಿನಪತಿ | ಪದಸರಸಿಜಮದಮಧುಕರನತಿಚತುರಕಲಾಪರಿಪೂರ್ಣ೦ 11. ಸದವಳಚರಿತಂ ಪ್ರಭುರಾಜಂ ಸಂ | ಮದದಿಂ ರಚಿಸಿದ ಜಮುನೃಪಕಾವೃ || ಳೋದವಿ ಮನೋಹರವಾದುದು ಹನ್ನೆರಡನೆದು ಮಿಸುವ ಸಂಧಿ ||೩೪ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣ೦.