ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೯೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ತ್ರಯೋದಶ ಸಂಧಿ. - 0 - ಸೂಚನೆ || ಖಗಯುಗಮ್ಮwದು ಖಚರನೃಪನುದರದೊ | ಳೊಗೆದು ಗಮನವುದೆ ಮಂಗಲವಂ | ಮಿಗೆ ಹಡೆದವನಿಯನಾಳ ಕಧನವಂಸ ತಿರೆದಳೆ ವಿಭುಗೆ |1 ಚಿತ್ತೆಸೆಲೆ ಚಿತ್ರೆಕಾ ಸಂತಸ | ವೆತಾ ಸಾರಾವತದಂಪತಿಯಿರ | ಲತ್ತ ಸುಕಾಂತನುಮಂ ರತಿವೇಗೆಯುವಂ ತದನದೊಳಗೆ ೧ ಮತೃಹೃದಯಭವಸೇನಂ ಕೊಲಲಾ | ಪತ್ನದರಸಾವರತೆಗಳು ಕ || ಉತ್ತವನಂ ಸಮವರ್ತಿಯು ಮುಖಮಂ ಹೋಗಿಸಿದನಾಕ್ಷಣದಿಂ ||೧ ಈತದಿಂದರಸಂ ತಲೆವೊಯಿಸ೮ | ಪಾತಕಿ ಭವಸೇನಂ ಪಿರಿದುಂ ! ಪಾತುರನಾಗಿಯದು ಎಂಕಾಪ್ರಭುದತೆ ಯು ಸದನದೊಳು || ಮಾತೇಂ ಮನೆವೆಕ್ತಾಗಿ ಜನಿಯಿಸಿ ಕ | ಪೋತವಿಧುನಮುಂ ಮುನ್ನಿನ ವೈರಮ | ನೇ ತವ ನೆನೆದು ಮುನಿದು ಕೊಂದಂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂತೆ || ಈತದಿಂ ರತಿವರವೆನರ್ವಡದ ಕ | ಪೋತನದು ವಿಜಯಾರ್ಧಾದಿದು ವಿ | ಖ್ಯಾತೋತ್ತರವಿಲನ Jಣಿಯ ಗಾಂಧಾರವಿಷಯದಲ್ಲಿ ! ರೀತಿಯನಾಂತ ಸುಸೀಮಾನಗರಕ | ನೀತಿವಿದಂ ರವಿಗತಿಖಚರೇಂದ್ರಂ | ಭೂತಳಮಂ ಪಾಲಿಸುತಿರ್ಪ೦ ಪುರುಷತ್ವವನಂದದೊಳು 14 ಆವಿದ್ದಾಧರರಾಜಂಗಂ ರಾ | ಜೀವೋಪವಲೋಚನೆ ಶಶಿಕಾಂತಾ | ದೇವಿಗಮೊಗೆದು ಕನಕದರ್ವಕುಮಾರಕನಾಮಮನಾಂತು |