ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೯೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


AVA ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂನಿ, ಭಾವಭವಂ ಎಂದಾಯಿಂದಿರಗಿಂ || ದ್ರಾವರಜಂಗುದವಿನಿ ಸಮಸ್ಯೆ | ರ್ವಿವಳಯವನೆಲ್ಲಂ ರೂಪಂ ನ ಮೋಹಿನಿಯೊಪ್ಪಿದನು ||೪ ನರ್ವಸತೀನವಸುಮನೋಧರ್ಮಂ | ನಿರ್ಮಲತರಚರಿತಮನೋಧರ್ಮ೦ | ದುರ್ಮುಖರಿಪುಧರಣೀಪಾಲಕಸಂತತಿಗಭಿನವಧರ್ಮಂ || ಕರ್ಮಕಳಂಕರಹಿತಸದ ರ್ವ೦ || ನಿರ್ವಾಯಂ ನಿರುಪಮುಗುಣವರ್ಮ೦ | ರ್ಪ ವಚನವನೀಮಂಡಲದೂಳಗಾಕಾಂಚನವಮro || ೫ ರತಿರಮಣನ ರಾರಾಜರ ರೂಪಂ | ಶತದಳಸಂಭವನಿನಿಸಿಲ್ಲದ ತೆಗೆ | ದತಿಚತುರಿಂ ನಿರ್ಮಿಸದಿರ್ದೊಡ ಮತ್ತಾ ಖಡರೇಶ್ವರನಾ | ಸುತಗಎಲಾಜನಮುಂ ನೆ ಮೋಹಿಪ | ನುತಸುಂದರಂ ತಾನಲ್ಲಿದುದಾ || ಆತನುಂ ಮತ್ತಾ ಅಲರ್ವಿಲ್ಲಗೆ ಭಾವಿಸಲೆಲ್ಲಿಯದು ೧೬ ಸ್ಮರಗಜಕುತ್ತ ಮಮದವೇವವ೮ || ಸುರಭಿತರಕೆ ಬಾಸಟಮೇಲವವೊಳು | ಹರಿಣಧರಗೆ ಹದಿನಾಲುಕಲೆಗಳೇಳುವವೊಲೆ ನಂದನಕೆ || ವರಮಧುಮುತುವೇಲವವೊಲೆ ವಿದ್ಯಾ ! ಧರರಾಯನ ಮಿಸುಕುವ ರೂಪಿಗೆ ಹೊಸ | ಪರೆಯಂ ಬಂದುದು ಬಾಂಬಟ್ಟೆಗಳನತಿಮೋಹಿಸುತ ||೭ ಮತಾ ವಿಜಯಾಚಲದಾತ್ರೇಣ | ಳುತ್ತ ಮಗಂಧವಿಷಯ ತಿರುಚಿರಂ | ಬೆರಲದ +ಭೋಗಪುರಂ ರಂಜಿಸುತಿರಲದನಾಳ || ಚಿಕ್ಕಜಸನ್ನಿ ಭವಾಯುರಧಂಗಂ || ವೃತ್ತನೆ ಕುಣಿಗಂ ರತಿವರ | ನೂತಿನೊಳಗೆ ನತಾ ಪರಿವವಣ್ಣ ಜನಿಸಿ$ತಂದು 1lv t, ಪೊಗಪುರಂ , ಕ|| $, ತಾಗ, ಈ!