ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೦) ಜಯನೃಪಕಾರಿ. ೧೫ ••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• ಸಿಂಗರಜೋಯಿಯ ಕುಲದೇವತೆಯ ಗೃ | ಹಾಂಗಣಸಮ್ಮೋಹನರಸಪೂರಿತ | ದಿಂಗಡಲೊಳಗಣ ಬದ್ದುದವೋ ನಿಂಗರದೆವಟ್ಟುಗಳ || ಅಂಗಜಗಿರಿದುರ್ಗಗಳೊ ಎನೆ ಚಿ | ತಂಗೊಳಿಸುವ ನವವಿಧಮಣಿಗರುವಾ | ಡಂಗವಿದ ವೇಶ್ಯಾವಾಟು ಕಪ್ಪಿದುವಲ್ಲಿ ||೬೦ ಪಾರ್ವತಿಯೆಯನ ವರದಿಂ ಮತ್ಪತಿ | ಕರ್ವಿಂ ಸಮೊಹನರೂಪದಿ | ನುರ್ವಿಯ ವಿಟರೆಲ್ಲೆ ರ್ದೆಯೊ ಲಸಿದನೇತೆ ಏದಿಂದವನಾ ! ಬರ್ನಳ್ಳೆ ರೆಡುಲ್ಲಾರದೆನುತ ರತಿ | ತಳ್ಳದೆ ಬಹುರೂಪ ತಾಳಿದಳೆನೆ | ಸರ್ವರನನುಕರಿಸುವ ವಾರ ನಿವಹವೆಸೆದುದಲ್ಲ ||೬೩ ಹರನ ಜೆಡದು ಎಡಹೆಯಂ ವಾಣೀ | ವರಿನ ಬೆರಲ ಕರವನಂಬುರುಹೋ | ದರನ ಕರದ ಕಂಬವನನರೇಂದ್ರನ ಹಸ್ಯದ ಕುಲಿಶವನು | ತರಿಸಿ ನಿಟಲಮೃದುಹಣಂಗುಲಿಕಂ | ಧರರದನಂಗಳ್ ಣೆಯಂ ನೋಡುತ | ಸರಿಯಲೆಂದು ಬಿಸುದು ಗಡೆ ವೇಶ್ಯಾವನಿತೆಯರಲ್ಲಿ |೬೪ ವಿಲಸದಿಕ್ಕುತಪುರವರನಂ | ಕೈಳೆವೂಲದೊಳ್‌ಭಾಗ್ಯತೆಯಿಂ ಕ | ನ್ನೊಳಿಸುವ ಪುರಜನ ವೆಂಬ ಬಳಸನು ದಳವಿಗೆಯಂ ಮಾ !! ಇಳೆಯಾಣ್ಮನ ಕರುಣರಸಂ ತೀವಿದ | ಲಲಿತತಓಕಮದಾಗ ರಮನೆ | ತೊಳಗುವ ಬಾಗಿಲ್ಯಾಡವದಯ ತೂಂಬಿಂಬವೋಲೊಪ್ಪದುದು || ೫ ನಿರುತಂ ಶ್ರೀಯುತಿಪುರಮೆಂಬಿಂದ್ರಾ ! ವರಜನ ಮಧ್ಯದ ಪೋರ್ಕು ಹೊಂದು | ವರೆದೆನೆ $ ರಂಜಿಸ ರಾಜಾಲದಮೆಸೆಯುತ್ತಿರಲಂತಲ್ಲಿ || , ವೆಂದೆಂಬ ಬಳಸಂ ನೆರೆ ಬೆಳೆಯಿಸುವ ಕಗಿ $, ಕಡುರಂಜಿಸ ರಾಜಾಲದುಮೆಸೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕ!! -