ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೩೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


GW ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ, ಕರ್ಣಾಟಕ ೦ಜರಿ. (ಸಂಧಿ, ••••••••• • •

ಕw \r\ + 1 / 7 // + (<fyy ಮಲಯಜಮಿಕ್ಕಿ ಮುಡಿದು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂ | ಬಿ ದುಟ್ಟೋರುಣಿಯು ಮುತ್ತಂ ತೊ | ಟೈಮಿಂಚಿಂ ಕಂಡರಿಸಿದ ಕಾಂತೆ ನಡುಸೊಗಸಿದಳು |ರ್೪ ಈವಿಧದಿಂ ಕೈಗೆ ಸತಿರೆ | ಹೂವಿನ ಹೊತೊ ಳಗಾದಪರದಿರು | ದೇವಿಯನೋವದೆ ಸೋಂಕಿ ದಿನಂ ತನ್ನ ಶುಚಿತ್ರಮನಿರದೆ | ಆವನಧಿಳಲೆವಂದದಿನಗು | ತೀವಿದ ರಾತ್ರಿಯೊಳವನಾಧಂ | ಜಾವಗಳಿಯಲೋಲಗವಿರ್ದೆದನಾಶವಾಗೃಹಕೆ ! ? ಇದು ಕಲೆನುತುವೆ ಛೇದಿಸಬಾರನ | ಸದವಲಮಪ್ಪ ನವಾಕಾಶಪ್ಪಟ | ಕದ ಮಾವುಗೆದುಂ ವೆಟ್ಟುರನ ಸೆಟ್ಟೇವನೆಗೆ ಬರ್ಪ || ಸುದತೀಮಣಿ ರಂಜಿಸಿದ ನೆಲದೊಳೆ | ಮೃದುಸಾದವನಿತ ನೋವುದೆನುತ ಕಡು | ಚದುರಿಂದಂಬರಚರವಿದ್ಯಂಬಡದೆಯ್ಯುವ ತೆನಾಗಿ || ೫೧ ಬರುತಾಬಲ್ಲವನೇರ ಗಾಲಿಯು | ಸರದ ಶಕುನಿಮಂಚದ ಮೇಲತಿಬಂ | ಧರಬಹುಕುಸುಮದೆಸಬ ಪುಡಿಕೆಯನೊಪ್ರಂಬಡೆದಿರ್ಪ || ಅರಸಂಚಿಯ ಕಿಂದುಪ್ಪುನಾಸಂ | ಹರಿಸದಿನೇ೨ ಗಳಂದವನದ | ರ್ದರಗಿಳಿ ಹೂಡಿದ ಹೂದೇವ ರತಿಯಂಬಂದದೊಳು || .೧ ನಿಪ ಬಾಕುಳಗಳ ರುಚಿಯೋ ದ | ವುಟ್ಟದ ಕಾತರದಿಂ ಮಿಸುನಿಯ ಕರು ! ತೊಟ್ಟನೆ ಹೊನ್ನಾಳದ ಕೈದಂ ಪಿಡಿವಂದದಿನಮರ್ದಪ್ಪ || ಕೊಟ್ಟು ಕುಡುಕದಂಬುಲಮಂ ಸವಿಯಂ | ತಟ್ಟುವ ತನಿಗಲೆಯುಪಚರದಿಂ ವನ ! ಮುಟ್ಟಿ ಕರಂ ಕೂಡಿದ,ರಂಗಭವಂ ಮಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುವ ತೆ೬ದಿ || ೫೩ 8, ಟೂರಾ , ಗ; S, ತುಂ ಕ.! .. ರಸವಾಸ ೨೦, ಗ|