ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೪೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ, 0 Ananth Subray (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೦೮, ೫ ಮೇ ೨೦೧೮ (UTC) - - - - - ಸುರತಸುಖದ ಸೊಕ್ಕೆ ಬಲಿದಂದದೊ | ೪ರುರ್ತು ನಿದೆಯೊಳಾಸತಿ ಹರಿಸುರ | ಕರಿಶತಿಶರನಿಧಿಯಂ ತಾಂ ಕನಸಿನೊಳಗೆ ಕಾನಿತ ಎಳು || ಕರಮೆಸೆವಾದವವೆಂಬ ಮಹೇಶ್ವರ | ನಿರುಳೆಂಬಂಗಜನಂ ಮರ್ದಿಸನೆನು ತುರವಣೆಯಿಂದ ತೆರೆದ ಕಣ್ಣೆನೆಯುನ್ಮಾಂಶುವುದಯಿಸಿದುದು || ೫ ಸುನ್ನಪ್ಪ೦ಗಾಣುತ ಮಂಗಲಗೀ | ತನಮುಂ ಕೇಳ್ತಾ ಭೂವರನ ಮ || ನಸಿನಿ ತತ್ಪತಿಯೊಡನೆ ಮೊಗದೊಳೆದಹರ್ಷದೊಳು || ಅಸ್ಮಶಾರ್ಚಿತಗೆ ಮಣಿದು ಕಾ | ರ್ತಸರಲಲಿತಾಭರಣವನಿಟ್ಟು : | ಕರದಿಂದಾತನೊಳಾಕನಸಿನ ತೆ+ನಂ ಜೀಪಿದಳು || 3{ ಕೇ? ಮಹೀಸಾಲಕನಿಂತೆಂದಂ | ಬಾಲಿಕೆ ತಪ್ಪದ ಫಲದಿಂ ಭೂ | ಮಾಲತಿಖಾಮಣಿಯಪ್ಪ ಸುತಂ ಜನಿಯಿಸುವಂ ನಿನಗೆಂದು || ಲೀಲೆಯೊಳುಸಿರಲು ಕೇಳತಿಹರ್ಷ | ದಾಳಿ ಸುಖದೊಳಿರುತಿರಲಾವಾರ್ತೆಯು | ನಾಲಲಿತಾಂಗಿಯ ನಡುವಿನ ಕಡುದಾರಿದ೦ ಸಿಂಗಿದುದು || ೫೬ ಎ?ಗೊಳಗಣ ಬಾಲನ ಕೀರ್ತಿ ಕರಂ | ಮುಸುಕಿದುದನೆ ಬೆಳ್ಳಾಯಿತು ವದನಂ | ಹಸುಳದುಣಲೈಕೆನು (ತರವಿಂದಭವಂ ಪೊಂಗಳಸದೊಳು || ಲಸಿತಾಮೃತಮಂ ತೀವಿ ಎನಿಕ ರಂ | ಜಿಸುವರಗಿನ ಮುದ್ರೆಯನಿಟ್ಟಂದದಿ || ನಸಿತರುಚಿಯನುಂತುದು ಕುಚಚೂಚುಕಮಾನವಗರ್ಭಿಣಿಗೆ || ೫೬ ಅಂಗನೆಯಂಗದ ಕಾಮಂ ಮುನ್ನಿನ | ನಂಗತೆಯಂ ಪರಿಹರಿಸಿ ಬಕ ದಿ | ವ್ಯಾಂಗಂದಳೆದೊಪ್ಪಂಬಡೆದಂದದಿನಾನೃಪವರಸೂನು || f, ನ ತೊರೆದ೪ಗ ಗ | ಯಿನಸಿರಿ ಗ, E. ಕಿದವೊಲು, ಕ|| , ತಮ್ಮ ಭವಂ ಹೊಸಹೊ೦ ಗ|| • ಸಂಗತಿ, ರy.