ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೫೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೪y ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ, ಕರ್ಣಾಟಕ ಜರಿ. (ಸಂಧಿ •••••••••••- - - - Y ಏಂಜಲವನದೆಳವೆನೊಸಲರ | ನೇwಲ ದೊರೆದುಟಿಯ ಪೊಣ್ಮುವ ಪೊ | ವಾಜ ಪಸುಳೆಗಿಳಿಮಾತಿನ ಬಾಟದೊಡೆಯ ಬಣ್ಣಿಗೆಗುಲಾ || ಆದಿಗುರುಳಂರ್ವಿಲ್ಲನ ಮಡದಿಯ | ಮಾಲಂಗೊಂಡ ಮನೋಹರರೂಪದ | ನೀತಿಯ ನವಲಾವಣ್ಯದ ಸಿರಿಯನನಂ ಬಣ್ಣಿಪೆನು |೬೩ ನನವಿಲ್ಲಾ ಅಡಿವೆದೆಯುವವೋ ! ಅನಿತಾವಣೆಯಿಂನೊಪ್ಪುವ ರೂಮಿಗ || ಮಿನುಗುವ ಮೂಲಂಜವನವೇ 199 ವಿರಾಜಿಸುತಿರೆ ಕಂಡು || ಜನಕನಕಂಪನಹೀನಾಧಂ ಮನ | ಕನುರಾಗಂದಳೆದಾಕೆಗೆ ತಕೊ ರ್ವಿ ನಿ | ಮನದಾವೆಡೆಯಿರ್ದಸನೆನುತವೆ ಬಗೆಯೊಳಾವಿಸಿದಂ ||೬೪ ಇ . (ಇಂತೆನಿಸುತೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಂ | ಮಂತಣಮಿರ್ದ ಮನೋರಾಗದಿ ತಾ | ನಿಂತು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಮತ್ತು ತೆಗೇಅಂಜವನವದು || ಅಂತದಅಂದಾಕೆಗೆ ಸರೊರೀ || ಕಾಂತರೋರ್ವಕಲಾವಿದನಂ ಗುಣ | ವಂತನನುದಹನಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಬೇಗದಿ ನೀವೆನಲು || ೫ ನರನಾಥಂ ನಿರವಿಸೆ ಕೇಳ್ತಾ | ಸ್ಪದರದಿಂ ನರ್ವಸಚಿವರಿಂತೆಂದಕೆ | ತರುಣಿಗೆ ತಕ್ಕ ವರೀಭೂತಳದೊಳಗಣ ನೃಸನಿಕರದಳು ! ಗರುವಿಕೆಯುಳ್ಳವರಿಲ್ಲದ೦ ಧರೆ | ಯರನುಗಳೆಲ್ಲರನಿಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಯಿಸೆ | ಭರಮಗಳಾರಂ ವರಿಯಿ:ಪಳವನೇ ವರನೆಂಗುಸಿರಿಗರು || ೬೬ ಎಂಬವಸರದೊಳಗಾಚಿನ್ನೆಸe | ಬಿಂಬಂ ಬಿಸುಪನುಲಿದು $ಧೂಮೀತಳ | ಕಂಬರದಿಂದಿಚಿತರ್ಪಂದದಿನಾಜನತಾಧಿಸಸಭೆಗೆ || ( poತಿಸುತನೆ ಗ 1 S ತುರಗಿ 11 ( ಗಗಲೇ ಜ..