ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೬೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೫೬ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ಜರಿ

  • *

• •eani -

  • *

• •1

2 • 3 4

ಕರಮೆಸೆದುದು ಕಾವಂ ಕಿಂದುಂಬಿದು | ತಿರುವಂ ಕರ್ವಿಲೈಸುತಿದೀ | ವರನವಕುಸುಮತಿಳೀಮುಖದಿಂದಿಸುವಂದವನನುಕರಿಸಿ ||೧೩ ಮಾಸದವೂಲ್ಸಿತಕೃಷ್ಟವಿಪಕ್ಷವಿ | ಭಾಸಿ ವಿಬುಧಕಜದವೊಲವಲಟ್ಟು! ದಾಸಂಗತಮಂಬುದದವಲೆಸೆವ ಚಪಲತಾಸಮುಪೇತಂ || ವಾಸರಳರಾರನನ್ನಲರುಣಯುತ | ಮಾಶಾಮುಖದವಲಿಂಜನರಂಜಿತ | ವಾಸುಕುಮಾರನನೀಪ ನೀವು ನಿಡಿದುರ್ಗ ಣರು || ೧ ಅಂಗೋದ್ಭವನತಿಕೊಪದಿನಿಸ ಲಲಿ | ತಾಂಗವನೂವರೆ ತಾಂಗಿದ ನನೆದು ಶ | ರಂಗಳ ಗ೦ಗಳವೋ ಎಂಬೊಂದುಕಾರವನನುಕರಿಸಿ | ವಿಂಗದೆ ರಾಜವಸಂತನ ನಿಜವದ | ನಂಗಾಣುತ ಕನಕಲತಾಂಗಿಗೆ ಪುಳ | ಕಂಗಳು ಒಮ್ಮೆನು ತೊಟ್ಟು ಕರಂ ಪಡೆದುವು ಪಂರಂಜನೆದುಂ ||೧೫ ಮುಸುಕಿದ ಬೇಟದ ಒಂದಗೆಯ ಬೇ 1 ರ್ಗನವಾದುಧನೂಡಿದ ನವಮೋಹನ | ರಸವಾರಿದು ಕಣ ಕಾವಂ ಕಿಬಸೂಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ || ಪೊಸಮುತ್ತುಗಳೋ ಎಂಬಂದದೊಳಾ | ಅನಿಯಳ ಮದದಲ ಮೊದಲೊಳೊ | ಹಿಸಿದುವು ಸಣ್ಣ ಜನರ ಒಂದುಗಳರಮಗನಂ ಕಾಣುತವ || ೧೬ ಎಂದುಂ ಬಾರದಿಳಾಧಿಸನಭಿನವ | ಕಂದರ್ಪ ಕಾರುಣ್ಯದಿಗಳ | ಎಂದವನಾವಿರ್ಸ ಗೃಹಕ್ಕೆನುತುಂ ಕಾಣುತ್ತಿದಿರೆ | ಇಂದೀವರಲೋಚನಪತ್ರಿಕೆಗಳ | ಮುಂದೇತರುಮುದದಿಂದರ್ಥ್ಯವನೀ | ವಂದನೂಳಾನಂದಾರ ಕರಂ ಕಪ್ಪಿರುವಾಸತಿಗೆ ||೧೭ ೧ ತೆಚ್ಚುವು ಒಂದು ರಂಜನಯನೆ ತಳೆದುವು ಕ|| ; ಮಿಸುಕುವ, ಕ|| .... ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ ಕ | $ ಹರ್ಷದೊಳ. ಕ|| - - -