ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೭೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ, wwwkar • • • • • • • • • • ••••••• ಅರಲುಣಿಯೋಹೂವಿನ ಬಂಡಷ್ಟೂಡೆ || ಮರಣವನಕೆ ನಿಶ್ಚಯಮದಂದು | ಗರಳಮನಿದeಂ ಕಿಡಿದೆನೆನುತ ಬನಸಿರಿಯಾಡದ || ಬಿರಿಮೊಗ್ಗೆಯ ತುದಿಗಮ್ಮತದ ಘಟಕೆ ಯು | ನಿರಿಸಿದವೊಲು ಮುತ್ತಿನ ಮೂಗುತಿರು | ಎರಚನೆಗೆಟ್ಟು ಇರೋರ್ವ ತರುಣಿಯು ನಾಸವುಳ ಗೋಳು 1ರ್1 ಪರಿರಂಜಿಸುವ ಪಯೋಜಿತದ ಸೂಳೆ || ವೆರಡುಂ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಪದ ಬಂ | ಧುರಶೈವಾಲಲತೆಯವೊಲು ರತಿಬಿಂಬ ತನ್ನ ದು ಈ ?? || ಉರದಿಂ ಕಿಬ್ಬರಿಗೊತ್ತರಿಸಲ್ಲದು | ಕರಮೋವ್ರು ನವೊಲೆ ನವಮೃಗವದದಿಂ | ಬರೆದ ಮಕರಿಕಾಪತ್ರಮವ'ಳ' ನುಣ್ಣದ ಗ !! ಎ೦ ಅತನುತ್ರಂ ತನಗಹುದನು ದು ಹರಿ | ಸುತನೋವಗೆ ರತಿವೇದಾಕ್ಷರಗಳ | ನತಿ ಮುದದಿಂ ಬರೆದೋಲೆದುನಚ್ಚ ಅಮಿರು ಎಂದು ! ಚತುರತೆಯಿಂ ನಿಜದ ನೆಲೆದನದಂ | ಶ್ರುತಿಯೆಂದೆಂಬುದುವುಪಚಾರದಿನಾ | kತಿಯಲ್ಲದೊಡೆಲ್ಲಿಯದೇಕೆದು ಕಿವಿಗೀನವಮೋಹನ ! -೧ ಸಿರಿದುಬಿನ ಸೂಸಕಕಿಕ್ಕಿದ ಪಲ | ಪರಲ ರಸುಮೆ ಕರ್ಣಾಭರಣಂಗಳ | ಬೆರಕವಣಿಯ ಡಾಳಂ ನುರಿ ... ಕರಿದ ರ್ತಾಕರ ಸರದ ಸುರಂಗುಗಳೆಲ್ಲಂ ಬಳಸ೮ || ತರುಣಿದು ಮೊಗಿಪ್ಪಿತು ಸಲವಣ್ಣ || ಪರಿವೇಷದ ಮಧ್ಯದೊಳೊಪ್ಪುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ರತಿ 3. ||೧೦ ಮೊತ್ತಮೊದಲಾನೊಲವಿಂ ಪಡೆದೆಳ | ಮುತ್ತುಗಳಂ ಪ್ರಿಯತರದಿಂದುರದೊಳಿ | +ತೆತ್ತಿದ ಶಂಖದ ತೆಆನಂ ಬಲ್ಲರ ಬಗೆ - ಸನ' ಕ !! $, ನಾಸಿಕ, ಗ| +ಕರ, ಗ|| ೧ ನಡ ಗ!! - ಫT, ಗ||