ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೯೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Vc ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ ಎಂದು ಗಜ೦೧೨ ಘರ್ಜಿಸಿ ತೊಡೆಯಂ ಪೊ | ಯೋಂದಿನಿಸಕೊಳೆರ್ವ೦ ಸಚಿವಂ ಭಯ | ದಿಂದಾ ರವಿಕೀರ್ತಿಗೆ ಕರಯುಗವುಂ ಮುಗಿದಿಂತೆಂದಂ || ೪ ಎಲೆ ಮಹಿಷಾ ಮನುವಂಶಲಲಾಮ | ಚಲನಂ ಬಿಡು ನೀನವನೊಳಗೆಲ್ಲಾ | ನೆಲನಂ ನಿಮ್ಮಗೆ ತೋಳ್ಳಲದಿಂ ಸಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾಡಿ || ಪಲರಾದುರ ಸವ ಸಮಂ ಕವರ್ದು | ಜ್ವಲಿಸುವವರ ತಲೆವಣಿಯಂ ಮಣಿಯಿಸಿ | ದಲಘುಭುಜಂ ವಿಕ್ರಮಕಇರವಜಯರಾಜಶಶಾಂಕನೊಳು || ೫ ಇತೆ ದಿಂ ಸಚಿವೋತ್ತಮನಾದ ! ವಾತ ಮನದಗೊಳದ 4 ನಿಸನಿ | ನೀತಂ ಖರಕರಕೀರ್ತಿಕುಮಾರಂ ದೂತರನದನು | ಆತನ್ನಂಗಿಸುಲೋಚನಮುಂ ಸ | ಏನಿತ್ತು ಬದುಕುವದನ ತ | ತ್ಯಾತುರದಿಂ ವಾರಾಣಸಿಯಧಿಪನಕಂಪಮಹಿಪನಡೆಗೆ || ೬ ಬಂದಾದೂತನಕಂಪನೃಪತಿಂ | ತೆಂದನೆಲೇ ನನ್ನೆ ದು ನಿನ್ನ ಣುಗಿನ | ನಂದನೆದುಂ ನೇಹದಿನೆಮೋಡ ಬಗೆ ರವಿಕೀರ್ತಿ ಗೆ ಧರಗಿ || ತಂದಿತ್ತು ತು ಲೈ ತಿಭರದಿಂ || ಮುಂದೇತರಭಾಗ್ಯ೦ದಳೆವುದು ಲೇ | ಸೆಂದತಿನಿಷ್ಟುರವಚನವನಾಡ ಕೇಳ್ಳವನಿಂತೆಂದಂ ||೩ ಪಗಂಜದೆ ಪಾಳುನ್ನುಲ್ಲಂ ಪು ! ದಿವೆಯೆನ್ನದ ಮಾತ ಕಮಂ ಬಗೆಯೋಳ | ತಳವುದರಸುಮಕ್ಕಳ ವತನೇ ಎಂದಾವರಿ.ಣಸಿಯಾ || ಪೊಲರಸಂ ರವಿಕೀರ್ತಿಕುಮಾರನ ! ಬಯಿ ಬಂದ ಭಟನೋಳಾಡುವ ನುಡಿ | ಗಳಮಂ ಕೇ ಕೆಳರಿ ಜ ವರನಿಂತೆಂದೊದ೬೨ ದನು }tv +*ನಿಸಂ ತವಕದಿ, ಗ! ... ಬಡೆವುದು *: * ಬನದ ಕೆ|| .