ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೯೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾಂ v೭ \ \ \ M ಹೆಣ೦ ಬ೦ದೆ ಬಳಸಿ ಮೊಗಮಂ ಬಾ | ತಣ್ಣಗೆ ರಣಮಂಡಪದೊಳು ರಕುತದ | ಬಣ್ಣದ ಬಾಗಗಟ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತೊಮಾನಸದೊಳು | ಉಣ್ಣದರೂರೊಳಗಣ ದೇವಿಯರಂ | ಧಾರಾಪೂರ್ವಕದಿಂ | ತಣ್ಣನೆ ಕೈಗೂಡಿಸಿ ಭೂತಮುಮಂ ಬಿರ್ಮುಿಲೆಬ್ಬಿಸುವೆಂ !! ಎಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿ ತಗುಳಿ ದೂತಂ | ಬಾದಾಕ್ಷಣದೊಳೆ ವಿಕ್ರಮಕರವ | ನೆಂದೆಂದವನೊರೆಯಲೆ ಕೇಳರವಿಕೀರ್ತಿಮಹೀಗಾಗಿ ! ಮುಂದಪ್ಪಪಕೀರ್ತಿಮನಿನಿಸೆಣಿಸದೆ | ವಂದೇತರಕೊಪದಿ ಘರ್ಜಿ ಸುತ್ತಿ | ಸಂಗಂ ಪೋಲ್ತುದು ಕೇಸರಿ ಮೊಬಗಂ ಕೇಳು ಕನಂತೆ ||೧೦ ಉಕ್ಕುವ ಮೃತಳುದ ಕಂಡೊಯೊಡೆ ಮೇ ! ಲಕ್ಕುರಿಯೇ ಬೃಂದದಿ ತನಗೆನುಂ | ತಕ್ಷರೊರೆದ ಕೊಕ್ಕಳಿಕೆಯ ನುಡಿ ಕಿವಿಯಂ ಮಿಗೆ ಪುಗೆ ಮನದ 1 ಮೊಕ್ಕಳವಾದ ಮುನಿಸು ನಸು ತಗ್ಗದೆ | ಯುವಗೆಟ್ಟುಗ ರವಿಕೀರ್ತಿನೃಪಂ | ಕಕ್ಕಸಕೀ ತನಾಗಿ ರಣಕ್ಕು ಜಗವನೆ ಮಾಡಿದಂ ||೧೧ ಬಲಯುತಜಯರವಿಕೀರ್ತಿನೃಪರ ಕೋಳು | ಗುಳ ಮಂ ನೋಡುತೊಡೆಳವೆಯೊಳಲ್ಲದೆ | ಕಳೆದ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣ ತಿಮಾಂಡೈಮೆನುತೃಮೃತಬ್ಬಿಯೊಳು || ಮುಖಗಿ ಕೆಲಂದೆ ರ್ದಾ ಸೋದೆ ಮೇ | ಯೊಳೆದುಜರತ್ನಂದಳೆದೆಂದದಿ | ಜಲರುಹಸಖತಂಗತನಾಗಿ ೩ ಎಕಮುದದುಂಗೆದುಂ ||೧೦ ಆರವಿಯುದಯದೊಳತ್ತಲೆ ಜಯಧರ || ರಮಣೀಪತಿಯುಪ್ಪವಡಿಸಿ ನವ || ನೀರರುಹೋಪಮವದನಂದೊಳೆದಭಿವಂದಿಸಿದುವವನನು || 5 ವಿಡಂಬಿಸಿ ಗ | s, ಸುಗಮುದ್ಯಾಣ ಗ!, ಸುಧೆಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕ| - --- alti- - - - -