ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೯೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ. • • • • • • • •

• • • • • • •

ತವಕಂ ಮಿಗೆ ಕರೆದು+ ಪಂದದಿ | ನವಿರಳವಾದ ಸಮರಸನ್ನಾಹದ | ವಿವಿಧಮಹಾಛೇರಿಯು ಬಲ್ಲನಿ ಬಳಸಿತು ಮುಡವಿಯನು || ೨.೦ ತಿಹುರವನುರಿಪು ತಿವಿಲೋಚನನಾ || ದ್ರುಹಿಣಚತುರ್ಭುಜರಾದಿಯು ಸುರಬಲ || ಸಹಿತಂ ದಿವ್ಯರೂಧಮನಡರ್ದೆಯು ನ ತೆದಿಂ ತನಗೆ || ವಿಹಿತಕ ವಿಜಯಜಯಂತಾನುಜರುಂ | ಬಹುಭೂಮೀಭಜರುಂ ತನ್ನೊ ಡವರೆ | ಮಹಿಮಂ ಮಣಿದೇರೇ೦೨ ರಣಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕತುಮಿಂ ಬಂದು || ೨೩ ಸೆರಗಂ ಸಾರದ ಸೇನೆಗಳೆರಡವಿ | ಸರಿಮಿಗಿಲಂ ನೋಡದ ತತ್ಕಾರ್ಯ ! ಬೆರಗಹುದಲ್ಲೆನ್ನದ ಸಮರದ ಸಮಕಟ್ಟ೦ ಸಮನಿಸದ || ಹರಣದ ಬಿಯಕೊಂದಿ↑ನಿಸುವನೆಣಿಸದ | ದೊರೆಗಲಿಗಳ ಬಿನದಕೆ ನಡೆವಂದದಿ | ಹರಿಸಂ ವಿಂಗೆ ನಡೆತಂದರಿಳಾಧೀಶ್ವರನಂ ಮೂಳಸಿ !!! ಈವಿಧದಿಂದಾವಕ್ರರುಕರವ | ದೇವಂ ಮುನ್ನೋಡಿದ ರವಿಕೀರ್ತಿವ | ಹೀವರನುದ್ಧ ತಚಕ್ರವ್ಯೂಹಮನಿದಿರೊಳ ಕಾಣುತವೆ || ತೀವಿದ ಮುನಿಸಿಂದನೆ ಬೆಸಸ ಸೇ | ನಾವರಕ್ಕಿದ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹಂ | ಭೂವಲಯಕ್ಕದುಬುತವಪ್ಪಂತೆ ಯುಗುರ್ವ೦ ತಾಳಿದುದು || ೦೫ ತಳತಳಿಸುವ ತರವಾರಿಯು ಪೊಳಪುಗೆ | ಆಳವಿಂಚವನಿಪರಿಕ್ಕಿದ ನುಣೋದ | ವೆಳಗಿಂದಿರವಿಲೆ ಭಟಕುರುಂಬದ ಬೊಬ್ ದು ಕಲಕಲವೇ !! ಮೊಗು ಬಿಡುವ *ಬಿಸಲಲೆಗುವ ಸಿಡಿ | ಲೆಳಹೊ೦ದಾನೆಕುದುರೆಬಲುದೇರಾ ! ಲವೊಡ್ಡಣವೊಪ್ಪಿತ, ಕಡೆಗಾಲದ ಮುಗಿಲೊಡ್ಡಣದಂತೆ 1ok +: ರ್ಪಂದದಿ ಗ!! # ನಿಸಂ ಸೆಣಸದ ಗ, ವಿಧು ಗ! .

  • , ಎರಸಿಡಿಲೆ ಕ। ಗ!!

- --- - - - - - - -