ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೯೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Wv Wv ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ಜರಿ (ಸಂಧಿ. - , , , •

  • *

- - • • • ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಸುವyದಪುದೆನುತುಂ ದಶ | ಅಕ್ಕಪಯಿಂಭಾರಶತಕೋಟು | ಲಕ್ಕೊರೊರ್ವರೆನಿಸುವಿಕೆಯ ಸಾಸಿಗರಾಸಮಯದೊಳು ||೩೧ ಕರುಳುಗಳ್ಳನೂಂಕುತು೦ ಮೊಗದೊಳೆ || ಸುರಿತಹ ಬಿಸುನತರನೊರಸುತ್ತುಂ | ಕರವಾಳಿಂ ಮಿಗೆ ಪೊಯ್ಯಲೆ ಚಲ್ಪ ತೊವಲನುತ್ತರಿಸುತ° !! ಸರಲುಗಿಲು ಸರಿಗಣೆದುಂ ಮುಖ ಮುತ | ಮರಳಿ ಮರಳಿಯಾಳಾಳೊಳೊಡರ್ಚು | ತುರವಣೆಯಿಂ ಪಡಲಿಟ್ಟಂದದಿನುರುಳು ದು ಛಟತತಿ ಭರದಿಂ || ೩೦ ಕಡಿಯಲಿ ಸಾಕುತ ಕೆಡವನ್ನೆ ಬರಂ | ಬಿಡದುರುವ ಬೀರರ ತಲೆಯುಸಿಯಂ | ಜಡಿಮುತ್ತುಂ ಕಿತ್ತಡಿಯಂ ನಡೆಯುತ್ತುರುಳ್ಳಟ್ಟೆದು ತಂಡಂ || ಮುಡಿದು, ಮುಂ ಪೆಣರ್ದರ ಮುಂದಲೆಯಂ | ಪಿಡಿದು ಬಿಡದ ಸಸಿಗವೆಣದಿಂತಿಣಿ | ಯೆಡೆವಿಡಿದರ್ವ ಯೋಳಿ ನೋಡುವ ಸುರತತಿ ಪೊಗ: ಲತೆ ||೩೩ ಪಡಲಿಟ್ಟಂದದಿ ಪಟುಭಟನಿವಹಂ | ಕಡಿಕಂಡವುವಾಗುತ ಮುಂಗಡಿ... | ಕೆಡೆಯುತ್ತಿರೆ ಕಾಣುತೆ ಕೆಳಗೆಳರ್ಗಶಾಹಕರು | ಕಡೆಯುವ ತರದ ಹರಿ ಬಹುರೂಪಂ | ಪಡೆದು ಕರಂ ಕೆಂಗಣ್ಮಸಗುತ್ತುಂ | ಕಡವಿಂದವ ತೆದಿಂ ರಾವುತರ ಅಬರ್ಚೆ ಗರು || ೩೪ ಈನೆಲನತಿಕರ್ಕಶತರವೆನುತನು | ಮಾನಿಸದೇಅದಕಾಯಿತೆನುತ ನಿ | ದಾನಿಸದಾಮೊಹರಮಂ ಹೊಕ್ಕು ಹೊಂಡಲಳವಲ್ಲೆನುತ || ಆನದಯಿಸುವುದನುನೆನುತುಂ | ಜಾನಿಸದತಿಸಂಭ್ರಮದಿಂ ವಾಹಃ | ಗಾನಂದದಿನೇವಿಲು ರಾಹುತರೇಅದರತಿಭರದಿಂ ೩೫ | ದಸ, ಗ; . ಸಮರ, ಗ|| > --

• • - - - -