ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೦೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೬ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ, - - - - - - - • • • • ಅರಸಾ ನಿನ್ನ ಸುಹೃದೂವರಜಯ | ತರುಣಿಯುವಗೆ ನಿಡುವಿದ್ಯೆಯನೊದವಿಸಿ | ಭರದಿಂ ಬರ್ಪಿನೆನುತುವೆ ೩೦ ನಿನ್ನೆಡೆಗಟ್ಟಿದಳೆನುತ || ಎರಿದುಂ ಸಚ್ಚುನುಡಿವ ತೆದಿಂ ಜಯ | ನಪಾಲಕನಾಕಣಾ? cತಂ ತೆಗೆ | ದೂರುಕೋದಂಡದ ನಾರಿ ಕರಂ ಕಣ್ಣೆವಡದುದಾಗ |F ಕಡುಬಂದೋರೋರ್ವರನಿಸುವೆನುಗೆಯು | ನಿಡಿದಂಬಿನ ಮೊನೆಯೊಂದನದೊಂದಾ || ನಡುವಳಿದೊಳೆ ತಾಂಗಿಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೊಂಗಿರಿ ಮತ್ತವರ !! ಒಡಲೊಳೆ ಪುಟ್ಟದ ಕೋಪಾನಲನಾ || ಡೆಯೊಳ ಮುಂದುವರಿದು ತನ್ಮಧ್ಯದೊ || ಳಡಸಿ ಪಳಂಚುವ ಸಾಂಗಿಂ ಕಣೆ ಮನೋಹರವಾದತ್ತು ||೧೦ ನೀಡಿದೆ ಮಡಿಗೆಯಿಂ ಕೈಗೊದಗುವ | ಹೂಡದ ಮುನ್ನ ವೆ ತಿರುವಾಯ್ದೆಯುವ | ಜೋಡಿಸಿ ತೆಗೆಯದ ಮುನ್ನ ವೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಎರ್ವಿದಿರಾದವರ || ನೋಡಿಯಿಸದ ಮುನ್ನಾ ದೆಸೆಗೋವದೆ | ನೀಡುಂ ಪರಿವ ಮಹಾದಿವ್ಯತರಂ | ರೂಡಿಸಿದ ತಿಬಲಯುಭೂಮೀಲುನೆಸಗೆಯೊಳೊಪ್ಪಿದುದು || ೧೧ ಮುದಚ್ಚಂಪಿನ ಓಳುಕಂ ಹಿಡಿದ | ತೊಂದುಶರ ಗenಯಂ ಸೋ೦ಕಿತು 1 ತೊಂದುಶರಂ ಪರಿಗಣೆಗೆಯಿತು ಬೆಳಕೊಂದು ಶರು ಸವಕ ! ಎಂದುದು ಬಲಕಮದೊಂದು ಗರಂ ಖಲು ! ಹಿಂಗಂ ನಿಂತು ಏದದೊಂದು ಶರಂ | ಮುಂದೇತರವಿಕಮಿಗಳ ಬಿನ್ನಣದೆಸುಗೆಯನೇನೆಂಬಂ ||೧೦ ಈಯಂದದಿ ಕೆಲಸೋಟ್ಯಾಡಿದ | ಜೇಮುರತುಳವಿಕ್ರಮಿಗಳೆ ವಿಜಯ | ಶ್ರೀಯುತರಕಟಗಾಳಗದೊಳೆ ಕಡುಮುನಿಸುಗಳದು ಬಕ ||