ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೦೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯಂ ಆದೆರಡುಂ ಬಲದಿರಲಿ ವಿದ್ಯಾ | ಸಾಯುಕಮಂ ತೊಟ್ಟೆ ಬ್ಲ್ಯಾಡುವೆನೆನು | ತಾಯತವಾದ ಮೇಲಣ ಸುರತತಿಯುಕದಗೋಂಬಂತೆ ||೧೬ ಒರ್ವ ಕರಧಿಶರದಿನಿಸಲೋರ್ವನು ! ಮರ್ವಾನಂಬಾಣದಿನಿಸಿರ್ವ ! ದರ್ವಿಕರಬಾಣದಿನಿಸಿರ್ವ ಗರುಡಾಸ ದಿನಿಸಲು ! ಒರ್ವಂ ಶಿಖಿಎಶಿಖದಿನಿಸಲಂತದ ! ನೋರ್ವ೦ ವರ್ಷ ಪವಿನಿಂದಿಸುತ್ತಮು | ಗುರ್ವಿಂದುದ ತನುರ್ವರ್ ತುಲ್ಲಾಳಿ ಕಾದಿದರು || ೧೪ ರ್ವ೦ ರ್ಗJಣದಿನಿಸಲಂತು ನೋರ್ವo ಕೇಸರಿಬಾದಿನಿಲದ ನೋರ್ವ ಮುಸಿದ ಪ್ರಾಪದವಾರ್ಗಣದಿಂದಿಸಲಂತದನು || ಒರ್ವ ಭೇರುಂಡಾಸ್ ದಿನಿಸುತಾ | ಮಿರ್ವರ್ ಸವಸಾಹಸಿಗರ್' ನೋಡುವ . ರಿರ್ವಣೆಯೆಲ್ಲಂ ಕಡುಪಿಂ ಕೊಂಡಾಡುವಿನಂ ಕಾದಿದರು || ೧೫ ಆರಾತಿಯನೃಪವರರೊಳಗಿವರಂ | ತಾರೆನಕದ ಸಾಸಿಗರಾರ್‌ ತುಲಾ | ೪ಾರಗ್ಗೆ ದಭಂಟರ ತೋಳ್ಳಲದವರಾರ್‌ ಕಲಿಗಳದಾರು ! ಆರದಟ‌' ಕೋರಿದರಾರ' ಬೀರರ | ದಾರೆನುತುಂ ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಪೊಗುವು ! ಮಾರುತಪಧದೊಳೆ ನೋ೭ ಮರುದಣ ಮಾನೃಪತುಂಗರನು ||೧೬ ಅನಿತಳಾರವಿಕೀರ್ತಿನೃಸಂ ಕಡು | ಮುನಿಸಂ +ಕರ್ಗಲೆಯಂ ಕಾಬುವ || ಘನಮಾರ್ಗಣಮಂ ಬಿಡುವೆನೆನುತ ತಿರುವಾಡುವನಿತ -ಿಳು || ಮಿನುಗುವ ದೆಸೆಯೆಣ್ಣು ಕಾಣೋದಕ | ವನನಿಧಿಯವಗವಿಸಿದ ತೆನಾದ | ತಿನಬಿಂಬಂ ತತ್ಸುತೆ ಜಗುನೆಮನಮರ್ದಪ್ಪಿದ ತೆನಾಯ್ತು ||೧೭ $, ಬಲ, ಕ|| +' ಕಳ್ಳತ್ತಲೆ, ಕ|| ||