ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೨೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


M8 ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ, vv, , , , , , , , , , > ** **** * ತಾಳ್ಯ ಮೊಗಂ ತವಕಿಸ ತನು ತೂಳಂ | ಗೊಳ್ಳಂಗಂ ಹರ್ಷಚಲಂ ತೀವಿದ | ಬಳ್ಳಳಿಕೆಯು ನೋಟಂ ಕಪ್ಪಿದುವಾನ್ಸಮಿಧುನದೊಳು || ೩೧ ಮದವನ್ಮದನಮತಂಗಜಮಿಧುನಂ | ಸದಮಲತರನವಶೀಕರಮಂ ಸ | ಮ್ಮದದಿಂ ಭಾಸಿಪ ಬರಿಕೈಯೆತ್ತುತೊಂದೊಂದ ಮೇಲೆ || ಉದುರಿಸುವಂತುನ್ಮತಪ್ರಾಯದ | ಮದವಳೆ ಮುಕ್ತಿ ಕದಕ್ಷತೆಯುಂ | ಪದಸಿಂದೋರೋರ್ವರ ಮಣಿಮುರುವ ಸಕದೊಳೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ||೩೦ ಜಾಮಾತೃವ ಕರದೊಳೆ ತನುಜಾತೆಯ | ತಾಮರಗೈಯನಕಂಪಮಹೀಶಂ | ಪ್ರೇಮದೊಳೆಯವ ಮೃಗನಾಭಿವಿಮಿತ್ರತಜಲಧಾರೆ || ಹೇಮಕಲಶಕುನಿ ೨ ತಂದಣಿ | ರಾಮತೆಯಂ ಪಡೆದುದು ಚೆನ್ನೆಸ೨ || ಕೋಮಲಗರ್ಭದೊಳುದಯಿಸಿದ ಬವೆಳ ಜಗುನೆಯಿದೆಂಬಂತೆ ||೩೩. ಏಡಿವಿಡಿವಿಡಿಯದೊಡಂಗಧವಂ ತಾ? | ಸಿಡಿಯಿಪನಿಗಗೆಳನುತುಂ ಕೈ ! ಬಡಿಪಡಿವೇಗದ ಸರಸಗಾರ್ತಿಯರ ಸುರತರತಿಬಿಡದಡರ್ವ | ವಿಡಿಯು ನಡೆದು ಪೀವರಕುಚಯುಗಳದ | ಏಡಿನಡುವಿನ ಬೆಣ್ಮಣಿಯುಂಗುಟಮಂ || $ ಪಿಡಿಸಿದರಾಚಾತುರಚತುರ್ವದನನ ಕರತಳದಿಂದ ||೩೪ ಹೋಮದ ಹೊಸದಳ್ಳುರಿ ಹೊಗರುವ | ಹೇಮನಗಂ ತದ್ರಲಯದೊಳೆಸೆವ | ಶ್ರೀಮದಂಡತಿಖಂ – ಯೆನಲೊಪ್ಪುವ ಸಪ್ತಪದಿಯ ಮೇಲೆ || ಆಮಾನವಚಂದ್ರ ತತ್ಕರದಿಂ || ಪ್ರೇಮದಿನಭಿನವರೋಹಿಣಿಯೆನಿಸಾ | ಭಾಮೆಯು ಮೃದುಪಾಧಂಜಿಡಿದತಿಮುದದಿಂ ವಳಸಿದನು !!4X $ ವಿಡಿಯಿಸಿದಾರಾಚರ್ ಗೆ|| 1 ಸಿ, ಗ||