ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೩೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯಂ QM ಪಲವಣ್ಣದ ಗಾವಸೆಗಳ ಪತ್ತಿದೆ ! ಸೆಲೆಯಾಸಿಂಧುಸುದತಿ ಕೈಗೈಯ೮ | ಜ್ವಲಿಸುವ ಪಂಚವಣಿಯು ಪಶ್ಚಂದೋಲೆ ಕಣ್ಣೆ ವಿರಾಜಿಸಿತು | ಕಲಕುಸುಮದ ಜಂಗುಳಿಯಿರ್ತಡಿಯೊಳ | ಗಿಳಯ ಭಕುತತಿಂತಿಣಿಯಾತೀರ್ಧವು | ನೊಲವಿಂದರ್ಚನೆಗೆಂದದಿನತಿರಂದಾದುದು | ಹರನಗಲಲ್ಕು ದೃವಿಸಿದ ವಿರಹದ | ಪಿರಿದುಂ ಕಿ ಅದೊಳೆ ಪಲವಗಲುಂ | ಪರಿಯಲಿ ಪುಟ್ಟದ ಘನಸಾಂಧಭ್ರಮರಳುರ್ವ ನಿದಾಘದೊಳು || ಉರಿವ ಬಿಸಿಲ ಬಿಂಕೆಯೊಳಗದೆ | ೪ರದುದಯಿಸಿದಾಸೋಟಕಮೆನೆ ಬಂ 1 ಧುರವಾದುವು ಭಾಗೀರಧಿಯೊಳಗುವ ಬೊಬ್ಬುಳಿಕೆಗಳು |೧೦ ಕರವೇ ಕುರ್ಗಂಬಿಡದ ಚರಿಸುತನ | ವರತಂ ಬಿಡದೆ ಕುಜಾತಿಸಮಿತಿಯುಂ | ಪಿರಿದು ತಟಸ್ಟಂಮಾಡಿದ ದಾರುಣ ವಸ್ತಾದೋಷವನು | ಪರಿಹರಿಸುವೆನೀನೆ ದಿನೆನುತ ಕ ! ಮ್ಮರಿವಿತುತ್ತುಂಗಶಿಲೆಗಳಿ೦ | ಭರದಿಂ ಬಿಟ್ಟು ಪರಿವ ಎಚ್ಯುತಿಬಂಧುರವಡುತ್ತು || ೧೧ ಬೆರಲುದ್ದದ ದಂಟುಡಿದ ಕನಕಗರ | ಸಿರುಹಲಸರಕನೊಂದು ತೆಲಂ | ಬರಿದು ವಿರಾಜಿಸಿದತ್ತಾವರ್ತದ ನಟ್ಟನಡುವೆ ನಿಂದು ! ಪರಿರಂಜಸತಿರ್ಸಾ ಜಲದೇವತೆ | ಯರ ಸಜ್ಜಳಿಸುವ ಪಾಣಿತಳದೊಳತಿ ! ಭರದಿಂ ತಿರುಗುವ ಪೊಸಪೊಟೊಗರಿಯು ಸರಿಯುಂ ಪೊಸಯಿಸುತ ||೧೨ ನೀರು ತರಲೆನುತವೆ ಎಂದಾಕಾ | ಊರೂರ ಕುಟುಂಬನಿತಂಬಿನಿಯರಿ ! ತೀರಂಬೊಕ್ಕು ಮೊಗೆಯ ಬಾಗಲ್ಕಾಕೆಗಳ ಕರದ ಕೊಡನುಂ |