ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೨೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ, ಇಂತು ವಿರಾಜಿಪ ಭರತಾವನಿಯೊಳ | ಗಂತಕದಿಶೆಯಾರಾಖಂಡಾವನಿ || ಸಂತತನಭಾಗ್ಯಂದಳದಿರ್ಪುದದಳೊಳುತ್ತಮವಾಗಿ || ತಿಂತಿಣಿಗೊಂಡೆಸೆವೈವತ್ತಾದ | ನಾಂತಂ ನೆಲಸಿಹುವವ ನಡುವೆ ರತಿ | ಕಾಂತನ ಮನೆಯೆನಿಸುವ ಕುರುಜಾಂಗಣವಿಷವುಂ ಸೊಗಯಿವುದು || ಸಲೆ ಭಂಗಂ ನದಿಯೊಳು ಕುಟಿಲತ್ಯಂ | ಲಲನೆದುರಳಕಸಮಿತಿಯೊಳಗಾಡಿ | ವಿಲಸತ್ತುಪ್ರದೊಳಕುಲೀನಾಚರಣಂ ಖಗಸಮಿತಿಯೊಳು || ತಲೆವಿಡಿವಿಡಿವುದು ರತಿಕಲಹದ ಕಾ | ದಲರೊಳೆ ದಂಡಂ ವೃದ್ಧ ಜನದ ಕರ | ತಳದೊಳಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾಜನಪದದೊಳಗೊಂದೆನಿಸಿಲ್ಲಂ 1 ೩೬ ಬೆಳೆಯೆಂಬ ಸುತೋದಯಕಾರಣದಿಂ | ಬಳೆ+ಯಂಬಬಲೆ ರಜಸ್ವಲೆಯಾದಂ | ತೆಳಸಿ ಕುಡಿಯರುಬುವು-ಗ೦ ಕೆಂಪಾದ ಪೊಲಗಳಿ೦ದ || ಬಲಕವಳ ಚತುರ್ಧನ್ಮಾನರ | ದಲಿಸದೆದುಂಬರಸತಿದೇವಂದದಿ ! ಮಳೆ ಕೊಳ್ಳುಂ ಮತ್ತಾನಾಡೈರವನೇವಣ್ಣ ಏನು ||೩೭ ಮಿಸುಪ ನದೀನಾರಿದು ನಳಿತೋಳನ | ಲೆಸೆವಿರ್ತ ಡಿಗಾಲುವೆಯಿಂದವೆ ನೆus | ಮುಸುಕಿ ಕಳೆದ ಚೆಂದೆಂಗೊಳ್ಳಾಯಡಕೆ ಪಸುರೆಲೆವಿ || ಪೊಸಮಾವಿನ ತೋಂಟಂ ಕಿಜುಗಳ ಮೆಯು | ರಸದಾ ಆದ ಬೆಳೆವೋಲನೊಪ್ಪಿದುದಾ | ವಸುಧಾಸತಿ ಕೈಗೈಯೆ ವಿರಾಜಿಸ ಹಸುರ್ವಸದನದಂತೆ ||೩v ನನೆಗುದಿರದ ಪೊಸಕಮ್ಮಂಗಳವೆನು | ತೆನೆಯ ತುದಿಯ $ತನಿಗಂಪಂ ಭುಂಜಿಸ | ಲೆನುತನುರಾಗದಿನ ವಿಳ್ಳುಳಿರ್ದಾಜಿಡಿವಸುಳೆಗಳು || #, ಕಾಂತೆಗೆ ನೆಲೆ, ಗ| +ಯೆಂಬೆಳೆಲೆ, $, ಪೊಸಗಂಪಂ ಕೊಳಲೆಂ| ದ.ಕ||