ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೩೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ ܬܩ

  • * * * *

, • • • • • • \ “Y ~ ~ (1) ತರುಣಾಕರ ಪಸುರೆಲಲೆಡೆಯೋ | ಪರಿರಂಜಿಸ ಪಲ್ಲವವಾಡುವವ೮ || ಮರಕತಮಣಿದೊಟ್ಟಲೊಳಿರ್ದು೦ ಕೈ ಕಾಲ್ಬಳೆನಾಡಿಸುವ || ಸುರುಚಿರವಿಮಲವಿಡೂರಜಸೂತ್ರಂ | ಪೊರಳ್ಳಂದದಿ ಪೀತಾಂಬರತಲ್ಪದೊ | ೪ಾರುಳ್ಳೆಯನನೆತ್ತುವ ಭಾಗ್ಯಂ ಮುನ್ನ ನೋನದರ್ಗುಂಹೀ ||೩೬ ಹಾವಸೆಯಂ ಸಂಕುವ ಪೊಸಕೆಂ | ದಾವರೆಯಿನ ಕಿಂಗೈಯಿಂ ಮೇಲುದ | ನೋವದೆ ನಂ: ಕೊರಲ ಕಂತಿಕೆಯಂ ಪ್ರ ದೋಡೆಯ - 22 || ತೀವಿದ ಪಾಲರುಂ ತ 'ರ್ವಾಯು | ತಾವರಿಸುತ ಕರ್ಚುವ ಕಂದನ ಸ | ದ್ಯಾವಮನೀಕ್ಷಿಸದುಕೆಯು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿಸ ||೩೭ ಅನುದಿನವನ್ನಯ ಮಿತೂದದುನ | ನೆನೆವ ವನಜನಯಿರುವನುತನೆಯುತಿ | ವಿನಯದೊಳೆಸೆವಕ್ಕಿಗಳ ವಕಮೃತವನೊಲಿದೀವಂತೆನ್ನ | ತನಯನ ಮೊಗರುವರೆಯುಳ್ಳರಿ | "ನಿನಾಲು ಕವೆನ್ನಿನೆಲೆ ಮೊಲೆ | ಗನುರಾಗದಿ : ಕಂಚುಕಮಂ ಕಟ್ಟುವ ಸೈಸೆನಗೆಂದಹುದೆ ||೩v ಎನುತಾನಂದರಿ ಚಿಂತಿಸುತಳಲತೆ | ದುನಿಲನ ಸೋಕಿಂದಲರ ತೊಡಂದಳು | ಸಿನಿಸುದೆ ಬಿದಿರ್ವಂಗದಿ ಮಣಿದೂಡಲ್ಲವನೀತಾಡಿ || ಮನಸಿಜವಂತಾಕ್ರಿರಮಂ ಬಳಸದಿ | ನನುರಾಗ ಬರದಿಂಬಲಗೆಗೆ | ಮಿನುಗುವ ವಾಸಿಡುವಂದದೆ ನೊಸಲೊ ಮೃಗವದಕ್ಕಿದಳು || ಇಂಗೋಳ್ಳಿದ ಗವಸಣಿಗೆ | ಛಂಗಿಯಿಲೆ ಬಿಳಿ ದಂ ವೊದೆಯುತ ಜಿ | ೪೦ಗಳ ಹದ ವn ಚಟುಲತೆಮುಲ-ದಂದದಿ ಕಣ ||

  • , ಕಂಚುಕಿಯಂ, ಕ|| 0 4,

= =* • mdr * * areous - -