ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೪೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೩೧ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ,

  • ••••

ವಿದಿತವೆನಲ್ಪಡೆದರಸುಮಗನ ನಿಜ | ವದನಂಗಾಣುತ ವನಿತಾನೀಕದ | ಹೃದಯದೊಳಂಗೋವಪಾವಕನತಿಭರದಿಂ ಜನಿಯಿಪುದು |೬೭ ಚರಮಶರೀರಂ ಚತುರಕಲಾಬಂ | ಧುರನುನ್ನ ತನಪಗತನೀಹಾರಂ | ಸುರುಚಿರವಜವೃಷಭನಾರಾಯೋಪವವರಲಕ್ಷ್ಮಿಯುತಂ | ತರುಣೀಜನನವವದನಂ ಕಾರಣ | ಪುರುಷಂ ಕಣೆ ಡಂಬಡೆದಂ ಭೂ | ವರಕುಲಚೂಡಾಮಣಿ ಜಯನೃಪನಾಧೇಯನವಮೂರ್ತಿ ||೬v Tಂದಗಳಂ ಕಾಳದ ಗೂವಿಂದಂ | ಕಂದುಗೊರಲನಲ್ಲದ ಮಾದೇವ | ಚಂದಂಗೆಡದೃಗಣೆಯಂ ನಾಲ್ಕಲೆಯಾನದ ವಾಣೀ || ಕುಂದದ ಕುರ್ಗದಿರಂ ಸಲಗ | ಗದ ಪೂರ್ವದಿಶಾರೀಶ್ವರನೆಂ | ಬಂದರಿನತಿವಿಭ್ರಾಜಿಸಿದ ರಾಜಪ್ರವರಾಸುತಂ || ೬ ಸತಿಯುರೋಳಾಹವದೊ 53 ಸರಿಜನಸಂ | ತತಿಯೊಳ ಚರಿತದೂಳೆಸೆವ ಬಿನಗದೊಳು | ಸತತಂ ಗುರುವಿನೊಳವಧುಗಳೊಳು ದು ಪ್ರಪ್ರಕರದೊಳು || ನತಜನಖಾಲಕನಿಕುರುಂಬದ 5 || ನ್ನ ತಿಕವಡೆದ ನವನವರಸ ರುಚಿರ | ಪ್ರತಿಮೆಯ ತೆಗಿ ವಿರಾಜಿಸಿದಂ ವಿಕಮುಕರವರಾಜಂ || ೭೦ ಶ್ರೀಮದ್ದು ಣನಿಲಯನೆಸಿರಾಜಯ | ಭೂಮೀಶ್ವರನಂತರದೊಳು ಮತ್ತಾ ! ಸೋಮಪ್ರಭರಾಜಂಗಂ ಕೈರವಲೋಚನ ಸಾಂದರಿಗಂ | ಪ್ರೇಮದಿ ವಿಜಯಜಯಂತರ ನಿಪ ಗಣ | ನಾಮದ ಸುಕುಮಾರರ್ಜನಿಯಿಸಿದು | ದ್ವಾ ಮತವೆತ್ತು ಬಳೆದು ಬ೨ಕೇಜಿಂಜಿವನಮಟ್ಟ ದರು || ೬೧ 5. ದುದಯಿವುದು ಗ!! # ವಾಗೀಶಂ ಗ 4 ವಿಕವಕರವಭೂಪಾಲಂ, ಗ!!

  • , ರಚಿತ, ಗ|

$ ಸೋಮಪ್ರಭನೃಪತನುಜ, ಗ!!