ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೪೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ತೃತೀಯ ಸಂವಿ. - () - ಸೂಚನೆ || ಓಲಗದೊಳಗಿರುತುಂ ನವಚಿತ್ರದ ! ಬಾಲೆಯನೀಕ್ಷಿಸಿ ಜಗಧ ಸಾಲಂ | ಲೀಲೆಯಿನಂದಂ ವಾರಾಣಸಿನೆಸರ ನಗರಿಗಂದು || ಅಂದಂಬಡೆದೀತೆಬದಿಂದೊಂದಾ || ನೋಂದದಿನಂ ಬಿಸುರುಹಲೋಚನೆಯರ | ವಿಂದದ ಬೆಂಕಂಬತ್ತರಮಕ್ಕಳ ತಂಡದ ಮಂತ್ರಿಗಳ | ಗೋಂದಣದತಿಚತುರಕವೀಂದ್ರನ ಬಲು | ಸಂದಣಿಯೊಳು - ೦ಹಾಸನವೇ ಮು | ನಂದಣಿವುತೃವದಿಂಗವಿರ್ದಂ ದುಧವರನು || ೧ ತನ್ನ ಧಟಂದಗಿದಾರಾಣಪರು,' | ದುನ್ನತಿಕೆ 'ಶಾಕಪ್ಪದ ಗಸೆ || ಗನ್ನೆ ಮರೆನಲಕ ಸದರಿ ಸಿತಾಮರವುಲ ಸಿ || ನನ್ನ ತರ್ರೆಸಿರ ಮಕುಟಧರಣೆ | ಮನ್ನೆದುರಧಿರಾಜರ ಸುಮಂತರಿ | ಕೆನ್ನಂ ತೊಳೆದುಕೀಯ ಮಹಾವಂಡ ಕನಸಯುತಿದro ||೨ ನೆಲೆಮೊಲೆಯವಳದು ಕಂಗಳ | ಲಲಿತಾನನನದ ಪದಕ ರ್ಮದ | ವಿಲಸದ್ದು ಚವೀಟಿಯ ಕೋಮಲತನುರುಟಿ ಸಿರ್ಮಜಂಗ !! ಅಳಕYವರದ ಕಂಬಗ್ರೀವದ ! ಲಲನಾದನಕಾಸುರದೊಳಾನೃಪ | ತಿಲಕಂ ರಾಜಮುರಾಳನ ತದಿಂ ಕಣೆ ವಿರಾಜಿಸಿದ 11೩ ಇಂತು ವಿರಾಜಿಪ ರಾಜಾಸನಕೆ ! ಸಂತಸದಿಂ ಪಡಿದನ ವನ | ತ್ಯಂತಚತ ರಚಿತ್ರಿಕನೋರ್ವ ೮ ಜಿಂಕೆಂಬಡೆ ತಿಂದು !! • ಬೆಂಬಫಲಧರೆ, ಗ|| , ಕನಕ ಈ ಇಬಡೆದಂ. ಗ

  • * d) ಡಿ