ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೬೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೫v ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ,

  • * * *

ಎಸಣ್ಣ ಸ್ಥಾಡಿದೊಡವೆಯಿನಿಸಲುಗಿದೊ | ಡುಸಿರ್ವಯ್ಯಡೆಯುಲುಕಿದೊಡಧರಂ ಮೇ | ದು ಸು ಮಿಡುಕಿದೊಡ ದಿಟದ ಮಾನಿಸೆಯಂದೇ ಬಗೆಗಂಗನವು ! - ಇದೆನ್ನಂ ಒಡನೆನುತವೆ ಮರವಾ | ನಿಸೆಂದಮನನುಕರಿಸಿದವನ | ಏನಿದುಳೆ ಮೆಯ್ಯ ಅಮು , ಗಾದಳಿ ನೃಪಸುತನಂ ನೋಡಿ || ತಾವರಗಣ್ಣಿಂ ತವಕದಿನೀಕ್ಷಿಸಿ | ಭಾವೋದ್ವರೂಪನ ಕಡುಚೆಲ್ಪ | “ಭಾವಃ ಪಿರಿದು ಭಾವಿಸಿ ಬಲಕಂ ತನ್ನ ದೆ? ಮೊಳಗಿಟ್ಟು | ಭಾವಸುರತಮಂ ಮಾಡಿದ ಸವಿ ಮೇ | ಹೈವಲ್ಪುಟ್ಟದ ಪರವಶವೋಎನೆ | ತೀವಿದ-ದಾಪ್ರಳಯಂ ಪ್ರಣಯಿನಿಗೆ ಲತಾಂಗಿಸುಲೋಚನೆಗೆ !! ಇದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ನರವಿಸಾಕ | ದುದಯಂ ತಂಗಿದುದೇಕಾನುತವೆ | ಮದನಾವಳಿಯೆಂಬಾಳಿದುದೊರ್ವ ಜನ ನಿತf೪೨ || 5 ಸುದತೀಮಣಿಯನಗಲಿ ಲರ್ವಟ್ಟಿಗೆ | ವಿದಿತಯಹಸ್ತಾಂತಂ ತವಕದಿ ಖಃ | ೬೦ ದನಳಮೊಗಂ ಕೇಳು ಸುತ್ತು ಹವೆ ಹಂಸನ 8. ದಿ !! Loಳ - ಅನಿತಳಗೆ ತನ್ನ ಕೇಳ್ಳಾಳಿಗೆ | ವನಜವದನೆಯಿಂತೆಂದಳೆ ಚಿತ್ರಿಕ | ವನಿತೆ ಮೊದಲೋ ದ ಚಿತ್ರವೇ ಚೈತನ್ಯ೩ಡೆದಂತೆ ! ಮನುಜೇಶ್ವರನೊರ್ವಂ ಮನೆಯುಂ ಪೊ । ಆನುರಾಗದಿ ನಡೆ ನೋಡುತ್ಪನ್ನ | ಮನಮುಂ ತನ್ನ ವಿಲಾಸ' ದ ಹೆಲೆಗತವ ಮಾತಂಗೊಂಡಂ {{ • ಎಸೆವೆ. ಗ|| 1. ಭಾವಿಸಿ ಭಾವಕ ಕಡುನೇಹದ ತನ್ನ ರ್ಗಿಳಗಿಂಪಿಟ್ಟು ಗ || , ಬೆಂದೆಂಬ ಕೆಳದಿ ಮಾತಾಡುವ ಸಮಯದೊಳು, ಕ! S, ಮದಿರಾಟಕಿಯು ಕ. . ಅನಿತರೊಡನೆ ಕೇಳ್ಳಾ ಅಭಿಜಾತೆಗೆ, ಕ|| • ಎ ದಳಗೊ೪ಚನೆ ಗ - - - -