ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯು


ಪ್ರಕರಣ
ಪುಟ
ವಿಷಯ.


& ೩೮

. . ಭವಿತವ್ಯ. ದ೦ಪತ್ಯಪ್ರೇಮ. ತ೦ಬಕಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಹಮ್ಮದಶಹನು ಮಂಗನಾದನು. ಭಯ೦ಕರಸಂಗ. ಪೌರುಷ ಪ್ರದರ್ಶನ, ತಿದೆ. ಷ ಸಂಚಯ, ವಿಷವೃಕ್ಷ. ಸಂಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಲಾಚರಣ. ಹಾ! ನರವೀರನೆ!! - ಸತೀಧರ್ಮ, ಹೊನ್ನು -ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಹುಚ್ಚ, ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ ದೈವದುರ್ವಿಲಾಸ ಶೂರರ ಕೆಚ್ಚೆದೆ. ಅವನತಿಯ ಅಸ್ತಿವಾರ. ಉಪಸಂಹಾರ, ೨ ೩ FO ಕೆ ೯೮ ೧o೫ ೧೧೪ & € .೧೨೦ ೧೩೧ ೧೩೨ 2 ೧೪೪ ಆನಂದವನ-ಅಗಡಿಯ ಶ್ರೀ ಶೇಷಾಚಲ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಿ, ಸ, ಕಾಳೆ, ಇವರಿಂದ ಛಾಪಿಸಲ್ಪಟಿ ತು.