ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೧೧೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


mo ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ ಕಣಾ+ವ [ಸಂಧಿ ಇಂತಪ್ಪ ಸತ್ಕಲಾವಿದ ಸೂಲವಾಂತರ! | ಸಂತನಿಸದೆ ಪೋಗಬಹುದೇl೬೬) - ಕಳದ ಹೂವನು ಕೂಡಹುವನೆಂದು ನುಣ್ಯಳ | ಕುಚದ ವೃತತೆಯ [ತೋಲೀಸುತ | ಸಂಚಲನ್ನಿತವರನಾರಿಯರುಗಳ ನಿರ್ವಚನವ ಕುವರನಾಲಿಸಿದ |೬೭|| ಸಲೆ ಮೆಚ್ಚಿ ದಬಲೆಯರುಗಳ ಮಿರ್ದೆಯ ಸುತ್ತಲೆಯದೆ ನಿಡಗೂ [ಡದಿರ್ಪ | ಕೊಲೆಗೇಡಿಯ ಸೃಜಿಸಿದ ಪಾಪಿ ವಿಧಿ ನಿನ್ನ ತಲೆಪೋದುದನ್ಯಾಯವಲ್ಲ +1&v ಕೇಳಿದನವರ ಮುಡಿಯನು ಹರಿಸವ | ತಾಳಿದನನಿರುದ್ದ ತನ್ನ ಊಳಿಗದವರ್ಗೆ ಬೇಡಿದ ವಸ್ತುವನಿತ್ತು! ಬೋಳೆಸಿದನು ಹೆಣ್ಣ ನವ ||೬೯ | - ದಂಪತಿಗಳವಾಡಿ ಬೀಟಟ್ಟು ಕೆಳೆಯರು ಮುಂ ಪೋಗಲವಿರುದ್ಧ - [ನೊಡನೆ | ಚಂಪಕಧಾಮಕೋಮಲೆಯರು ಮರುಳೊಂಡು | ಮುಂ ಪೋದುದೇನ [ಪೇಳುವೆನು '೭೦|| ನಿಲಗಳಚುವುದು ನಾಸರ್ವುದು ರೋಮಾ೪)ತುಲುಗಿರ್ಪುದವಯ [ವದೊಳಗೆ ಮ'ವಿಂಗಣ್ಣು ಬೆಂಡೆರ್ದು ಮರ್ಧೆಯ ತಾಳರು ಪೋಪವೆಂದವರೂ [ಡನೆ |೩೧| ತೊಂಡೆವಟ್ಟು ಟಿ ರಸವಾತು ಮಾತಾಡುವ ಪುಂಡರೀಕಾಯತಾಕ್ಷಿಯರ| ಕಂಡನಿರುದ್ಧ ಕುಸರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಬೀ। ಆಂಡೈದಿದನು ಬೀದಿಯಲಿ | ಗುಣವ ತೊಸಿ ಮೆಜೆ ದ ರೀತಿಯ ಕಂಡು | ಹಣವ ತಕೊಂಡು [ಢಾಳಕರ ಕ್ಷಣದೊಳಬ್ಬಟ್ಟು ಮುಚ್ಚದಿರೆಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಬಣಗುವೃದ್ದಾ ಹೈ ಹೇಳಿದಳು ತಾಯ ಮಾತಿಗೆ ಸೊಗಯಿಸಿ ನುಡಿದಳು ಪಾಪಿ | ಸಾಯದೆ ಬದುಕುವ [ರುಂಟೆ | ಶಯವೇನಿದು ನಿತ್ಯವಲ್ಲ ಹಣವ ಸುಡು | ಪ್ರಯವೊಳಿಹೆನೆಂದಳವಳು | ಕ. ಪ. ಅ-1. ಮೋಹಿಸಿಹೋದವರ. t, ಇಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ವಕಥೆಯೇನು? Y ಬ ಟ ಒ ೩ ೧