ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೧೬೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೨೫ || ೧೫೧ ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ - ಯಕ್ಷ ಗುಹ್ಯಕ ಸಿದ್ದ ಸಾಧ್ಯಗಂಧರ್ವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿಜ-ಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ ದಕ್ಷನ ತನುಜೆಗರ್ಧಾಂಗವನಿತ್ಯ ಭಾಳಾಕ್ಷನ ಮೊಗ ನೋಡು ತಾಯೆ!೩! ಜಡೆಯೊಳು ಸೂಡಿದ ಗಂಗೆ ಚಂದ್ರರು ಕಂರ ದೆಡೆಗೊಂಡ ವಿಷಘಳಿ [ದೊಡವು || ತೊಡೆಯೊಳೊಪ್ಪುವ ಪಾರ್ವತಿ ಚತುರ್ದಶ ಜಗದೊಡೆ ಮನ ಮೊಗ [ ನೋಡು ತಾಯೆ!y! ಸಖಿ ಪೌ ಪರಮತವ ತಿಳಿದಂಬರ' ಮುಖಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯ [ಮಾಡಿದಳು | ನಿಖಿಳ ದೇವತೆಗಳೊಡೋಲಗದೊಳು ನಿತ್ಯ ಸುಖಿ ಪರಮೇಶ್ಚರನಿರವ IF ಈಶ ನಿನ್ನನು ನುತಿ ಸುವೆನೆಂಗಲ)ರ ಗೇಶನಾನು ನನ್ನ ಹವಣೆ ! ? ದೋಷರಹಿತ ಪರವಾ ಇ-ವರೊಳಗೊಂದು ಲೆ-ಶಮಾತ್ರವ ಬಲ್ಲರಾರು || ವಾಣಿವೆಳ ಶಿರೋಮಣಿ ಯ ಸೊತ್ರಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ (ದಾನಿಗಳ ರಸ [ಕುಸರಿಸಿ | ಏನು ನೀವಿಗೆಯಂದಿರಿಯೆನಲು ಭವಾನಿಯ ಹೊಗೆ ಹೇಳಿದಳು ?on/ ನಾಗಭೂಷಣ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯದೇಹದೊಳೊಂದು ! ಭಾಗ-ಹವನೊತ್ತೆ [ಗೊಂಡ ! ಶ್ರೀಗೌರಿದೇವಿ ರು ಪದವು ಗಳನ ಕಂಡು ಪೊಗಿ ಒ೦ದೆವು ಆಯ!೧೨|| ಅಪಾರವಹಿವಾರ್ಣವ ಕೊಟಿ ಕಂದರ್ಪ ರಸ ಕೇಳ್ ಜನ್ಮಾಂತರದ | ಪಾಸ ವಿಜ್ಜೆ ನೃವಾದುದು ಪಾರ್ವತಿಯ ಪ ಸ ಕೇಳೆಂದು ಹೇಳಿದಳು8 | ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಯ್ದೆಯು ಚೆಲ್ಪನೆ ಕಂಡು ಸೊ ತನೀಶ್ವರ ಮನ [ದೊಳಗೆ ! ಕಾತರಿಸದೆ ತನ್ನ ಮಗಳಂದು ನೋಡಿದ ಭೂತೇಶ ಕರುಣೆ ನಿರ್ಮುಲನು || ಕಂದರ್ಪಹರನೋರ್ವನಲ್ಲದೆ ಕುವರಿಯ' ಹೆಂದಾವರೆ ನೆಗ್ಗೆ ಮೊಲೆಯ ಚೆಂದವ ನೋಡಿದ ಸುರನರೋರಗವಾತ ಬೆಂದುದು ವಿರಹತಾಸದಲಿ |ow! ಬಾಳಿನಂದನೆಯೆಂಬ ತಡಿಕೆಯ ಮಹಿಮೆ ಸುಜಾಣನನ ಥನುರು [Yಣೆಯ | ಕವಿದೆ ನೀಡಿ ಸುತರೆ ಬೆ ಳೆಗಿದ ಪ ೧ ಹಂಸಗಳ ಬಂಧಿಸಿದ ೧೬ || ಶಿ ಭ Q ಹ