ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೧೬೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೫v ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ (ಸಂಧಿ - ಗೀತನಾನಾವಾದ್ಯನ್ನ ತ್ಯಬೇಲನ ವಿಪರೀತವಾಯಾವಿದ್ಯೆಗಳ | ವಾತವನೊಂದೆಂದ ನೋಡಿ ಸಂತಸಗೊಂಡರಾತರಳಾಯತಾಕ್ಷಿಯರು || - ಮತವದವರವರುಗಳಿಗೆ ದಾರಿದ) ಹತಭಾಗ್ಯವಿತ್ತು ಕುಸ್ತರಿಸಿ | ಶತಪತ್ರನೇತ್ರೆಯರಿರಲಿಲಸ್ತಂಗತನಾದ ಸೂರ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದೆ 18o | - ವರಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಯೆಂಬ ಕಾವ್ಯವು ಬರೆದಿ ಕೇಳಿದ ಜನರ | ತರಣಿಚಂದ್ರನರುಳ್ಳನಕ ಸತ್ಯಹೆಯಿತ್ತು ಪೊರೆವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಬಿಡದೆ| - ಅಂತು ಸಂಧಿ ೦೬ ಕೈಲ ಪದ ೧೯೧೧ ಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ – ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಸಂಧಿ ದ _m ಉಷೆಯ ಸ್ವಪ್ನ - - ನಿಗ್ರಹ ಬಿಡಿಸಿ ಮಾವನ ಕೊಂದು ಮಧುರೆಯ ನಿಗ್ರಹಿಸೆನಗೆ ಪಾಲಿಸಿದ| ನ್ಯಗೊಧದಳ 1 ವಾಸ ದೇವನ ಕರುಣಾ ನುಗ್ರಹ ಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತರಿಸು in * ಕಾಕೇಂದ್ರಿಯ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಗರುಡಪತಾಕೆಶ್ವರನ ಸತಿಯ || ನೀಕೇಳಲುತಿರುವೆ ರ್ಸ್ಮಕಂಬಿಯೊಳು ಸಲಾಕೆಯ ತೆಗೆದಂತೆ ಕೆಳದಿ ೨ ಗಂಡು ಹೆಣಗಲ್ಯಕ್ತಿ ಸಾನಗೊಳಿ೦ಬುಗೊಂಡಿರ್ದು ತರವಲ್ಲ ರಿಯ! ಕಂಡುದಾದಿತ್ಯನಾರ್ಬಲಬಂದುದೆನೆಸೋಡ ||ಂಡು ತತ್ಪುರದೊಳೊಪ್ಪಿದುವು! - ಆದುದು ಕುವರಿಗೀರಪೂಜೆ ಭೋಜನ ವಾದುದು ಸಖಿನೆಣ್ಣಳೊಡನೆ || ಆದುದಿರುಳು ನಿದ್ದೆ ಮಣಿಮಂಚದೊಳು ಬೆಳ ಗಾದುದು ನವಿಲುಳುವಿಸೆ! ಜೋಡಿಸಿದುವು ರಕ್ಷ ಸಮೃಗಪಕ್ಷಿಗಳೆಡಿದುವಳಿ ಚೂತವನಕೆ | ಮಾಡಿದ ಚಂದ ಪಲಾಯನೋಕಿಯ ಸೂರ್ ಮಡಿದನದಯಕ್ಕೆ ಲದಲಿ|| - ಬುಧರುವಾಯಘೋಷಣದಂತೆ ಗಾಣೆಯರ್ ವಿಧವದಾಳಾವಿಸುವ | ಸದಮಲಶೈವಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳ ಕೇಳ್ಳು ಸುದತಿ ಮೆ ರಿದೆದ್ದಳೊಲಿದು || ನೋಡಿದಳುಭಯಸುಹಸ್ತರೇಖೆಯನೆದ್ದು ಮಡಿದಳಳ ಕದೆ ಹರಿವ | ಪೋಡಿಭಾಗದ ಬೆಳ್ಳಲೆಯ ಮೆಲ್ಲುತೆ ಸಖಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಳು ದಿವಾಣಕ್ಕೆ ೭|| ಕ. ಸ. ಆ-1, ಆಲದ ಎಲೆ. 2. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಚಕ್ರವಾಕಗಳು m