ಪುಟ:ರಾಣಾ ರಾಜಾಸಿಂಹ.djvu/೪೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೨೮ | ರಾಣು ರಾಜಸಿಂಹ [ಪ್ರಕರಣ • • • • • • • • •AA ೧An ಮುಖವು ನಿಸ್ತೇಜವಾಗಿತ್ತು ಯಾವ ತರಹದ ಸ್ಮತಿಯ ಇಲ್ಲದ ಅವನು ಸ್ತಬ್ಧನಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಒದಗಿದ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ದಿಂದ ಅತಿಶಯ ಭಯಭೀತನಾಗಿದ್ದನು ಎಲ್ಲೇಶ್ವರನಿಂದ ಪತ್ರವನ್ನು ತಂದ ಸರದಾರನಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಮಾಡುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕುಮಾರ ಪ್ರತಾ ಪನ ಆಸನದಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದನು, ಅದರ ನುಣಾಮವು ಎಷ್ಟು ಭಯಂ ಕರವಾಯಿತಂಬ ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ ಚಕಿತನಾಗಿದ್ದನು ಖಾನನ ಆಗಮನ ದಿಂದ ಪ್ರತಾಪನನ್ನು ಹಿಡಿದೊಯ್ಯುವವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯು ರಾಣಾ ನು »ಚಾರಮಾಡುವಷ್ಟು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲದೂಳಗ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ರಾಗಾನು ಎಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರಲು ಇತ್ತ ಖಾನನು ರುದ್ರಸ್ವರೂ ಪವನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡಿದನು ಸಂತಾಶದಿಂದ ಖಾನನ ಮೈಯ್ಯ ಇದು ಗದೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂದಿವೆ, ಎರಡು ಮೂರು ಆದರ್ಶಿ ನಸು ಮಾಡದ ಕಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದನು ಅದರ ಸಂತಾನದ ಭರದಿಂದ ಒರೇ ತುಟ 1ಳನ್ನ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲದ, ಬಾಯಿಂದ ಅರೆಗಳು ದೂರ ಡ ಇವು ಕಾಗ ಆತನ ಬಿಡುಗ • » ದ ಗರ್ಚಸಿ 4: ರಾಣಾಜಿ, ಈಹೊತ್ತು ತುಂಬದ ಸಮಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ನನಗೆ ಆಜಾನಾಓದನಂದು ಸಿ-, ತಿಳಿದಿಬ್ಬ " ಗೆ ನಾನು ಹಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆ ಆಸಮಾನವ ನನ್ನ ಮು ರೂಪಾನವ- ೨೦ ಗೀವಾದಶಹನದ ಈ ಅವಮಾನದ ಪ್ರತೀಕಾರರನ್ನು ನಾ ತಿ ಪುಸಿ ಕೊಳ್ಳದ ಸರವಾಗಿ ಅಂಗಿ, ದಸಸ ತೀಸಿ : +ುವ ದಂಡು ತೇನ ಇರದ ಸರುಲ್ಲರ ೬-೯-೨, ಸತ ರದಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ದ ದೇನು ? ಖಾನನ ಈಲದ ಸಿನಹಾಗು ನಿಶ್ಚಯದ ಮಗ್ರದನು ನೋಡಿ ರಾಣಾನು ಸದುದನು ಕಾಣಾ ಎಕ್ರಮ ಹಿಂವನು ಸಡಲೆ ಎದ್ದು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಪ್ಪಿಸಿ, ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ 3 ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದನು ಆದರೆ ವಾನಸಾಹೇಬರೆ, ಶಾಂತರಾಗಿ, ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಉಡಾಳ YJ 1 }