ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೬೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


n調巴了 వాంగవిజ d ಮನೆಯಿ೦ದ ಸವು ಸ್ತ, ಗಾಲವುದಲ್ಲಿಯJಾ ಗಾವುದಿ೦ದ ಸಮಸ್ತ ದೇಶಕ್ಕೂ FC ಕೆJಾ೦ಡಿತು. ಇಚಾಪುರನಗರವು ಜಯಭೇರಿಯ ನಾದದಿ೦ದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಾಯಿತು, ಪಾಸಾದಗಳಿಂದ ಪರ್ಣಕುಟೀರಗಳವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಪತಾಕ ಗಳಿಂದ ಪರಿಶೋಭಿತವಾದುವು, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಜನರ ಆನಂದದ ಶಬ್ದದಿಂದ లేచ్చితే వాగుకిద్చువు. ವೃದ್ದ ನಗೇಂದ್ರನಾಧನು ಜೈಷ್ಟಪುತ್ರನನ್ನು ಬಾರಿಬ್ಯಾರಿಗೂ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಅಶುಲವಿಸರ್ಜನೆಯು೦ ಮಾಡಿದನು. ಮಗಳಂತಿದ್ದ ಕವುಲೆಯು...ು ಸೊಸೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಭರಿತನಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವ ದಿಸಿದನು. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಘಾಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಟೀರಗಳಲ್ಲಿ, ಆನಂದ ಫೆ.Jಾಷವೂ ಶಂಕಧ್ವನಿಯJಾ ಆಗತೊಾಡಗಿದುವು. ಪುರವಾಸಿಗಳು ಉಪೇ೦ದ್ರ ನಾಧನಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯುನು ಮಾಡಿದರು, ಪ್ರಭಾತದಿಂದ ಸಂಧ್ಯೆಯವರಿಗೂ ಸಂಧ್ಯೆಯಿ೦ದ ಪ್ರಭಾತದವರೆಗJಾ ಪುರಜನರ ಹಾಗೂ ಪುರನಾರಿಯರ ಆನಂದ - .ువాట ను తిద్పితేు ددثbo ته رع వూరసాయు దినా ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುರೇ೦ದ್ರು ನಾ ಧನು ಹೇJಾಗಿ ಅಣ್ಣನ 守ogりfロf\ ಅಶುಲೋಚನನಾಗಿ, ಅಣ್ಣ! సైన్నా ಅಚಾತವಾಸದಲ್ಲಿ వూంగిరి నల్లీ సిన్నేన్నే ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಅಶ್ರದ್ಧೆಯನು ತೋರಿರುವೆನು, ನೀನು دثة دهرية , నసాగే కిళి యుదోు, భువేు యురాడాడు నడేదిదే ' ఎందు యే Rళిద నేు. ಉಪೇ೦ದ್ರನಾಧ-ಸುರೇ೦ದ್ರನಾಧ ! గ్స్లోవేుయున్ను ಬೇಡ ಆವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ; ಪ್ರಪ೦ಚದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ೦ತಹ ಸೆJಾದರನು ದುರ್ಲಭ, ನಿನ್ನ ಸಾಹಸ, ವೀರತ್ನ, ಯು ದ್ಯ ಕೌಶಲಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ವಂಗದೇಶವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತೆ నిన్న ದಯೆ ಪ್ರಜಾವಾತ್ಸಲ್ಯತೆ ಮು೦ತಾದ ಸದುಣಗಳಿ೦ದ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ತು೦ಬು ಆನ೦ದಿತವಾಗಿದೆ. ಧನವನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೂ ಉಳ್ಳವರು ನಿನ್ನ೦ತೆ ನಿಷ್ಕಪಟ ರಾಗಿದ್ದರೆ ةagنادتهددة هل ت م ت ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ 0تة Eدتجارة دلت دلة ه .